Ένα τρις δολάρια πληρώνονται ετησίως σε δωροδοκίες

Ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο κατά της διαφθοράς και κυρίως της δωροδοκίας χαρακτηρίζεται το πρότυπο ISO – 37001 – Σύστημα Διαχείρισης κατά της δωροδοκίας, που εκπονήθηκε πέρσι από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), την ώρα που ένα τρισεκατομμύριο δολάρια το χρόνο πληρώνονται σε δωροδοκίες.


Το διεθνές πρότυπο αναλύθηκε σήμερα σε ημερίδα που διοργάνωσε ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης, στη Λευκωσία, με κύριο ομιλητή Neill Stansbury, συνιδρυτή και Διευθυντή του Global Infrastructure Anti – Corruption Centre και πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής Τυποποίησης ISO/PC 278 «Anti-bribery management systems» που εκπόνησε το εν λόγω πρότυπο.

Το εν λόγω πρότυπο «βοηθά ένα Οργανισμό να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει έγκαιρα τους κινδύνους δωροδοκίας, καθιστώντας τον πιο αξιόπιστο, αυξάνοντας την ικανότητά του να ανιχνεύει κάποια απάτη, να βελτιώνει τις οικονομικές του επιδόσεις με το να αρνείται να προβεί σε δωροδοκίες, να μην χρειάζεται να καταβάλει πρόστιμα και να εφαρμόζει αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την παρακολούθηση των συναλλαγών» ανέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Ιωνάς Νικολάου σε ομιλία στην ημερίδα, την οποία διάβασε εκ μέρους του ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ανδρέας Μυλωνάς.

Ο Υπουργός είπε ότι το Υπουργείο στηρίζει την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος που αφορά τη διαχείριση της καταπολέμησης της δωροδοκίας, σημειώνοντας πως «το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως θεώρησε απαραίτητη την υιοθέτηση του προτύπου αυτού, τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα» και ως εκ τούτου έχει συμπεριλάβει το πρότυπο αυτό στο σχέδιο δράσης οριζόντιας εφαρμογής που ετοιμάζει για υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς που εγκρίθηκε πρόσφατα από το Υπουργικό Συμβούλιο.

«Στο πλαίσιο αυτό και μετά από οδηγίες μου, έχουν προωθηθεί οι διαδικασίες για την εφαρμογή του προτύπου διαχείρισης κατά της δωροδοκίας σε πρώτη φάση από την Αστυνομία» είπε ο κ. Νικολάου.

Τόνισε δε ότι η Κυβέρνηση, έχει εργαστεί με στόχο την ολιστική αντιμετώπιση της διαφθοράς, σημειώνοντας πως το Υπουργείο έχει ήδη προβεί στην ετοιμασία ή τη διαμόρφωση νομοθεσιών και τη λήψη διαφόρων μέτρων πολιτικής, ενώ έχει καταρτίσει ενιαία Εθνική Στρατηγική κατά της Διαφθοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες των σχετικών Διεθνών Συμβάσεων για τη Διαφθορά τις οποίες η Κύπρος έχει επικυρώσει, τις συστάσεις της GRECO, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τις πρακτικές άλλων χωρών και τις εθνικές τους νομοθεσίες.

Πρόσθεσε ακόμα ότι έχει προωθηθεί η θεσμοθέτηση της προστασίας των προσώπων που καταγγέλλουν ή παρέχουν πληροφορίες για περιστατικά διαφθοράς (whistleblowers) – ρύθμιση που αναμένεται θα συμβάλει αποφασιστικά στην αποκάλυψη περιστατικών.

Επίσης, συνέχισε, η πρόσβαση σε πληροφορίες διευκολύνεται και από τη δημιουργία ανεξάρτητης ιστοσελίδας, η οποία θα διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των επώνυμων ή ανώνυμων καταγγελιών και του περιεχομένου των πληροφοριών αυτών.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον Υπουργό, ετοιμάζονται νομοσχέδια που θα ρυθμίζουν την λειτουργία των Ομάδων Πίεσης (lobbying) καθώς και τη σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς. Στα ίδια πλαίσια, είπε ο κ. Νικολάου, εντάσσονται και έξι νομοσχέδια που έχουν κατατεθεί ήδη στη Βουλή των Αντιπροσώπων και αφορούν την πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς στην Αστυνομία, στα οποία περιλαμβάνεται η σύσταση και λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας.

H Γενική Διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης, Αθηνά Παναγιώτου, είπε ότι ένα τρισεκατομμύριο δολάρια το χρόνο πληρώνονται σε δωροδοκίες, σύμφωνα με τη Διεθνή Τράπεζα.

Αναφερόμενη στο πρότυπο ISO 37001, η κ. Παναγιώτου μίλησε για ένα αποτελεσματικό εργαλείο κατά της διαφθοράς, φαινόμενο που, όπως είπε, μαστίζει πολλές κοινωνίες παγκοσμίως, όχι μόνο την Κυπριακή.

Όπως ανέφερε, η διάδοση του προτύπου ISO 37001 και η πιστοποίηση, ως απόδειξη συμμόρφωσης προς αυτό, αναμένεται σύντομα να πάρει διεθνείς διαστάσεις.

Πρόσθεσε πως «ίσως και σαν Κύπρος είμαστε πιο μπροστά από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες στο πόσο σοβαρά διαχειριζόμαστε το θέμα».

Ανέφερε ακόμα ότι η αγορά η ίδια μπορεί να έρθει να επιβάλει το πρότυπο, είτε σαν προϋπόθεση για τη σύναψη νέων συμφωνιών, είτε σαν προϋπόθεση για τους προσφοροδότες σε δημόσιες και ιδιωτικές προσφορές.

«Πιστεύουμε και υποστηρίζουμε έντονα ότι αυτό το πρότυπο μπορεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τη διαχείριση και πρόληψη της δωροδοκίας» σημείωσε η κ. Παναγιώτου.

Στο πρότυπο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, 37 χώρες, ενώ η Κύπρος συγκαταλέγεται στις 22 χώρες – παρατηρητές του προτύπου.

Δημοσιεύθηκε στις 15 Οκτωβρίου του 2016 και παρόλο που επικεντρώνεται στη δωροδοκία, μπορεί να επεκταθεί για να συμπεριλάβει και άλλα αδικήματα διαφθοράς, σύμφωνα με τον Neill Stansbury.

Όπως ανέφερε κατά την παρουσίασή του ο κ. Stansbury, σκοπός του προτύπου είναι να βοηθήσει έναν οργανισμό να εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας.

Το πρότυπο, εξήγησε, απαιτεί από τους οργανισμούς να εφαρμόζουν διάφορα μέτρα κατά της δωροδοκίας σε εύλογη και αναλογική βάση ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθός τους, καθώς και τη φύση και την έκταση των κινδύνων δωροδοκίας που αντιμετωπίζουν.

Μπορεί, όπως είπε, να εφαρμοστεί σε μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους οργανισμούς, στο δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον εθελοντικό τομέα.

Σύμφωνα με τον κ. Stansbury το πρότυπο δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν φαινόμενα δωροδοκίας σε έναν οργανισμό, αλλά μπορεί να βοηθήσει στο να διασφαλιστεί ότι ένας οργανισμός έχει εφαρμόσει εύλογα και αναλογικά μέτρα για την πρόληψη της δωροδοκίας.

Μερικά από τα οφέλη της εφαρμογής του προτύπου είναι, σύμφωνα με τον ειδικό, το ότι λειτουργεί ως διαβεβαίωση για τους ιδιοκτήτες, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες ότι ένας οργανισμός λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη της δωροδοκίας.

Επίσης, μπορεί να τεθεί ως προϋπόθεση στις διαδικασίες προσφορών, ότι δηλαδή μόνο οργανισμοί που εφαρμόζουν το πρότυπο μπορούν να υποβάλουν προσφορές για μεγάλα έργα και παράλληλα να ενισχύσει τη φήμη ενός οργανισμού ότι λειτουργεί με ηθικό τρόπο.

Πηγή: ΚΥΠΕ