Γραφείο Επιτ. Εθελοντισμού: Η πολιτεία συνεχίζει την επικοινωνία της με την κοινωνία

Η πολιτεία συνεχίζει την επικοινωνία της με την κοινωνία, με στόχο την ενθάρρυνση των ενεργών πολιτών και ειδικότερα των νέων να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά, να εκφράζουν απόψεις και εισηγήσεις στα θέματα που τους αφορούν και να συνεισφέρουν θετικά με τον τρόπο αυτό στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων που λαμβάνονται γι’ αυτούς, σύμφωνα με το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού Γιάννη Γιαννάκη.

Σε ανακοίνωσή του, με αφορμή την «Ημέρας του Πολίτη», σημειώνει πως «η κυβέρνηση, έχοντας κατά νου ότι η ανάγκη για ενθάρρυνση του ενεργού πολίτη να συμμετέχει στα κοινά με δράσεις εποικοδομητικές για την κοινωνία είναι πλέον περισσότερο επιτακτική στην εποχή μας όπου βιώνεται κρίση αξιών, αλλά και το γεγονός ότι η Οργανωμένη Κοινωνία των Πολιτών (ΟΚΠ) αποτελεί σημαντική πολιτική της ΕΕ μέσα από την οποία συνδέεται δομημένα η ίδια η ΕΕ και η ΟΚΠ ως συμμέτοχοι στη χρηστή διακυβέρνηση της ΕΕ, ενέκρινε με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον Ιούλιο 2017 και με πρωτοβουλία του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, δύο σημαντικά έγγραφα, τη ‘Χάρτα του Ενεργού Πολίτη’» και το έγγραφο με τίτλο: «Η Οργανωμένη Κοινωνία των Πολτών στην Κύπρο: οικοδομώντας το μέλλον»».

Στόχος, αναφέρει, «είναι η ανάπτυξη και η ευημερία της κοινωνίας στο σύνολό της μέσα από τη συνεισφορά των οργανωμένων πολιτών στη διασφάλιση κοινωνικών και ανθρωπιστικών σκοπών, την αποτελεσματική αντιμετώπιση προκλήσεων, την παροχή βοήθειας σε όσους την χρειάζονται, την εκπόνηση τεχνικών και επαγγελματικών προτύπων, την προώθηση αλλαγών στη νομοθεσία και στην πολιτική, τη συμμόρφωση με ευρωπαϊκές και εθνικές νομοθεσίες και όχι μόνο».

Το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού αναφέρει πως σε συνέχεια των προσπαθειών για άμεση επικοινωνία της πολιτείας με το κοινωνικό σύνολο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προεδρεύσει της δεύτερης άτυπης συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Οκτωβρίου 2017, με τους συμμετέχοντες πολίτες να είναι κυρίως νέοι, που θα έχουν την ευκαιρία να κρίνουν και να σχολιάσουν τα όσα θα διαμειφθούν κατά τη συνεδρία, αλλά και να προβούν σε εισηγήσεις για την επιδίωξη κοινά αποδεκτών στόχων, όπως αρμόζει στις δημοκρατικές κοινωνίες.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ