Κ.Καδής: Πολιτεία και Υπουργείο Παιδείας στηρίζουν φοιτητές που έχουν μεγάλη ανάγκη

Η πολιτεία και ειδικότερα το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στο πλαίσιο του κοινωνικού του ρόλου στηρίζει έμπρακτα τις οικογένειες των φοιτητών μας, που αποδεδειγμένα έχουν μεγάλη ανάγκη, ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Κώστας Καδής σε χαιρετισμό του στην ειδική εκδήλωση με θέμα: «Υποτροφίες για σπουδές σε Κύπρο και εξωτερικό, προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης νέων – Δημόσιοι και Ιδιωτικοί φορείς ενημερώνουν και απαντούν» στο ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Frederick.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, ο Κώστας Καδής είπε ότι «με νομοθεσία που ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων το 2015, εκσυγχρονίστηκε ο τρόπος λειτουργίας της Υπηρεσίας Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας και βελτιώθηκαν πολλές στρεβλώσεις του παρελθόντος, ώστε να γίνεται ορθολογιστική κατανομή της φοιτητικής χορηγίας και των φοιτητικών επιδομάτων σε ένα πλαίσιο πιο δίκαιο και λιγότερο γραφειοκρατικό».

Πρόσθεσε ότι «ο εξορθολογισμός των θεμάτων φοιτητικής μέριμνας έδωσε τη δυνατότητα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να προχωρήσει σε μια σειρά από πρόσθετα μέτρα για στήριξη των φοιτητών μας».

Επίσης, είπε ο Υπουργός Παιδείας, «προχωρήσαμε στην αναβάθμιση της φοιτητικής ταυτότητας και ενισχύσαμε την κάρτα νέων με πρόσθετα ωφελήματα».

Αναφέρθηκε και στο ότι «το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού συμμετέχει ενεργά στο Συμβούλιο του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, η δημιουργία του οποίου στοχεύει στην οικονομική στήριξη φοιτητών, που βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και αδυνατούν να ολοκληρώσουν τις πανεπιστημιακές τους σπουδές».

Ο Υπουργός Παιδείας εξέφρασε ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Πρόεδρο του Συμβουλίου του Φορέα, Άντρη Αναστασιάδου, «τόσο γιατί ηγήθηκε των προσπαθειών σύστασής του όσο και για την ευαισθησία που επιδεικνύει αλλά και την ουσιαστική συμβολή της στον αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο λειτουργίας του».

Καταλήγοντας, συνεχάρη το Πανεπιστήμιο Frederick «για την πρωτοβουλία να διοργανώσει την ενημερωτική αυτή εκδήλωση, προς όφελος του κάθε ενδιαφερόμενου καθώς και στους Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς, Φορείς και Υπηρεσίες, που με την εδώ παρουσία τους ενημερώνουν, απαντούν και διαφωτίζουν το κοινό, συμβάλλοντας στην επιτυχία της εκδήλωσης», όπως είπε ο Υπουργός Παιδείας.

 

Πηγή:ΚΥΠΕ