Οι ΜΕΧ στο 46,2% του συνόλου δανείων τον Μάιο

Κατά €128 εκατομμύρια, στα €23,03 δισεκατομμύρια, μειώθηκαν τον Μάιο του 2017 οι Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ) των κυπριακών τραπεζών, με το ποσοστό των ΜΕΧ, ωστόσο, να αυξάνεται ελαφρώς στο 46,2%, από 46,1% τον προηγούμενο μήνα.


Η ελαφρά αυτή αύξηση του ποσοστού των ΜΕΧ οφείλεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, στη μεγαλύτερη μηνιαία μείωση, κατά €396 εκ., των συνολικών δανείων σε σύγκριση με τη μείωση κατά €128 εκ. των ΜΕΧ. Τα δάνεια στο τέλος Μαΐου 2017 ανέρχονταν στα €49,85 δισ.

Σημειώνεται ότι από το τέλος του 2014, οι ΜΕΧ έχουν μειωθεί κατά €4,29 δισ., ενώ οι συνολικές χορηγήσεις, λόγω απομόχλευσης της οικονομίας, έχουν μειωθεί κατά €7,36 δισ.

Οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν, διαμορφώθηκαν τον Μάιο του 2017 στα €12,93 δισ., από €12,98 δισ. τον προηγούμενο μήνα, και αποτελούν το 25,9% των συνολικών χορηγήσεων. Από αυτές, τα €9,11 δισ. παραμένουν στις ΜΕΧ, από €9,16 δισ. τον Απρίλιο του 2017.

Εξάλλου, οι συνολικές χορηγήσεις με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών αυξήθηκαν τον Μάιο του 2017 κατά μόλις €3 εκ., στα €17,83 δισ., από €17,82 δισ., και αποτελούν το 35,8% των συνολικών δανείων, από 35,5% που αποτελούσαν τον Απρίλιο του 2017.

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤ, οι συνολικές προβλέψεις των τραπεζών επί των ΜΕΧ ανήλθαν στα €9,80 δισ., από €9,86 δισ. τον Απρίλιο του 2017, ποσό που αντιστοιχεί στο 42,6% των συνολικών ΜΕΧ.

Νοικοκυριά – Επιχειρήσεις

Εξάλλου, στα €11,96 δισ. διαμορφώθηκαν τον Μάιο του 2017 οι ΜΕΧ των νοικοκυριών, από €11,99 δισ. τον Απρίλιο του 2017, και αποτελούν το 55,9% των συνολικών δανείων που δόθηκαν στα νοικοκυριά και τα οποία μειώθηκαν κατά €74 εκ. ευρώ, στα €21,40 δισ., σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Από τα ΜΕΧ ύψους €11,96 δισ., τα €9,46 δισ. αποτελούν δάνεια με καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών, από €9,38 δισ. που ανέρχονταν τον προηγούμενο μήνα.

Τα δάνεια των νοικοκυριών που έχουν αναδιαρθρωθεί ανέρχονται στα €6,01 δισ., εκ των οποίων τα €4,30 δισ. παραμένουν στις ΜΕΧ.

Από τις ΜΕΧ των νοικοκυριών, οι τράπεζες έχουν προβεί σε προβλέψεις ύψους €4,76 δισ. ή 39,8%.

Επιπλέον, στις επιχειρήσεις οι ΜΕΧ μειώθηκαν τον Μάιο του 2017 στα €10,56 δισ., από €10,67 δισ. τον προηγούμενο μήνα και αποτελούν το 54,0% των συνολικών δανείων που δόθηκαν στον τομέα.

Δάνεια ύψους €7,96 δισ. παρουσιάζουν καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών, από τα €8,04 δισ. που παρουσίαζαν τον Απρίλιο του 2017, ενώ έχουν αναδιαρθρωθεί δάνεια ύψους €6,54 δισ.

Οι συνολικές προβλέψεις των τραπεζών επί των ΜΕΧ των εταιρειών ανέρχονται στα €4,77 δισ. ή 45,1%.

Πηγή: ΚΥΠΕ