Πρόγραμμα ΕΕ ύψους €17,5 εκ. για αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής και του βίαιου εξτρεμισμού

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε σήμερα πρόγραμμα στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου που συμβάλλει στη σταθερότητα και την ειρήνη (Instrument contributing to Stability and Peace – ΙcSP)) ύψους 17,5 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Κατά το σκεπτικό της απόφασης, η τρομοκρατία και η ριζοσπαστικοποίηση που οδηγούν σε βίαιο εξτρεμισμό εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική απειλή για τις πολιτείες και τις κοινωνίες στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Το αυτό τριετές πρόγραμμα θα αντιμετωπίσει τα αίτια και τις απειλές από την τρομοκρατία στην περιοχή και θα προωθήσει την ανθρώπινη ασφάλεια και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα και στις δύο πολιτείες και τις κοινωνίες.

Η Ύπατος Εκπρόσωπος Φεντερίκα Μογκερίνι δήλωσε σχετικά πως η ΕΕ αποφάσισε να καταστεί προτεραιότητα το έργο ενώ αναφέρθηκε και στη συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας με τρίτες συνεργαζόμενες χώρες, μέσω ενός δικτύου εμπειρογνωμόνων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας που αναπτύσσονται σε χώρες κλειδιά και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. “Ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ριζοσπαστικοποίηση και ο βίαιος εξτρεμισμός είναι να συνεργαστούμε, με ολοκληρωμένο και συντονισμένο τρόπο”, ανέφερε.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μια πρώτη συνιστώσα που θα συμβάλει στην ενίσχυση της ικανότητας των κρατικών φορέων που διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού. Η δεύτερη συνιστώσα του προγράμματος θα επικεντρωθεί στις συμπράξεις μεταξύ των αρχών, της νεολαίας και των κοινοτήτων για την αντιμετώπιση των παραγόντων που μπορούν να κάνουν τις κοινότητες ευάλωτες στον βίαιο εξτρεμισμό.

Η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια και τη σταθερότητα της γειτονιάς της, αναφέρει η Κομισιόν. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευημερία, η σταθερότητα και η ασφάλεια για όλους, η ΕΕ εργάζεται για την ενίσχυση της συνοχής μεταξύ των πολιτικών εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, όπως προβλέπεται στην παγκόσμια στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της ΕΕ.

 

Πηγή:ΚΥΠΕ