Δημόσια διαβούλευση από Τμήμα Οδικών Μεταφορών για διαστάσεις φορτηγών

Προθεσμία ως τις 6 Νοεμβρίου έχουν ενδιαφερόμενοι φορείς να υποβάλουν τις απόψεις τους στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών αναφορικά με προσχέδιο πρότασης κανονισμών για τις μάζες και διαστάσεις φορτηγών και λεωφορείων για σκοπούς ρύθμισης των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις εμπορευματικές μεταφορές.

Σε ανακοίνωση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, αναφέρεται ότι έχει θέσει «σε δημόσια διαβούλευση προσχέδιο Πρότασης Κανονισμών, για Τροποποίηση των περί Μηχανοκινήτων και Τροχαίας Κινήσεων Κανονισμών του 1984 μέχρι του 2014, για σκοπούς εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2015/719, που αφορά τις μάζες και διαστάσεις των φορτηγών και λεωφορείων και για σκοπούς ρύθμισης των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις εμπορευματικές μεταφορές που γίνονται στην Κύπρο».

«Επεξηγηματική ανακοίνωση και το προσχέδιο της Πρότασης Κανονισμών βρίσκονται αναρτημένα στο διαδίκτυο στη διεύθυνση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, http://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf για σκοπούς πρόσβασης και κατάθεσης απόψεων από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται», προστίθεται.

«Η καταληκτική ημερομηνία για αποστολή απόψεων είναι η 6η Νοεμβρίου 2017», καταλήγει η ανακοίνωση.

 

Πηγή:ΚΥΠΕ