Το ECOFIN ενέκρινε νέους κανόνες για αποφυγή διπλής φορολόγησης προσώπων και επιχειρήσεων

Ένα νέο σύστημα για την επίλυση των διαφορών διπλής φορολογίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, ενέκρινε το ECOFIN που συνεδριάζει στο Λουξεμβούργο. Η νέα οδηγία ενισχύει τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν από την ερμηνεία συμφωνιών για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας.

“Αυτό το νέο σύστημα είναι μια μεγάλη βελτίωση, θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις δημιουργώντας ένα πιο ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον και μειώνοντας το κόστος για τις επιχειρήσεις”, δήλωσε ο Toomas Tõniste, Υπουργός Οικονομικών της Εσθονίας, ο οποίος προήδρευσε του Συμβουλίου.

Από την πλευρά της, η Κομισιόν χαιρετίζει το πράσινο φως που δόθηκε επίσημα από τα κράτη μέλη της ΕΕ για νέους κανόνες για την καλύτερη επίλυση των φορολογικών διαφορών.

Η απόφαση που έλαβαν οι Υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου ECOFIN στο Λουξεμβούργο σήμερα θα εξασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις και οι πολίτες μπορούν να επιλύσουν τις διαφορές που σχετίζονται με την ερμηνεία των φορολογικών συνθηκών πιο γρήγορα και αποτελεσματικά, αναφέρει η Κομισόν.

Η διπλή φορολογία αφορά περιπτώσεις στις οποίες δύο ή περισσότερες χώρες διεκδικούν το δικαίωμα να φορολογούν το ίδιο εισόδημα ή κέρδη εταιρείας ή προσώπου. Μπορεί να προκύψει, για παράδειγμα, λόγω της αναντιστοιχίας των εθνικών κανόνων ή των διαφορετικών ερμηνειών μιας διμερούς φορολογικής συνθήκης όσον αφορά τις ρυθμίσεις για τις τιμές μεταβίβασης.

Ο αρμόδιος για τις Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις, τη Φορολογία και τα Τελωνεία Επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί, δήλωσε ότι το νέο σύστημα δημιουργεί μια δεσμευτική υποχρέωση των αρχών των κρατών μελών να επιλύουν έγκαιρα τις φορολογικές διαφορές.

“Ένα σημαντικό βήμα που επιτρέπει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ να απολαύουν δίκαιης φορολογικής μεταχείρισης”, δήλωσε ο Επίτροπος. “Επιδοκιμάζω τη γρήγορη δράση των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υποστήριξη αυτής της αναβάθμισης των ισχυόντων κανόνων”, σημείωσε.

 

Πηγή:ΚΥΠΕ