Έλεγχος από τριμελή ομάδα ελεγκτών Γεν.Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης στον ΚΟΑΠ

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος από τριμελή ομάδα ελεγκτών της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (μονάδα Η3) στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), όπου αξιολόγησε το σύστημα ελέγχου που έχουν καθιερώσει οι Κυπριακές Αρχές για τον έλεγχο των απαιτήσεων της Πολλαπλής Συμμόρφωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η ομάδα των ελεγκτών της Ε.Ε έλεγξε τη σωστή εφαρμογή της Πολλαπλής Συμμόρφωσης η οποία αποτελείται από 13 Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, την αναγνώριση και καταγραφή των ζώων, τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων και των φυτών, την ασφάλεια των τροφίμων και τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων καθώς και τις 7 Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες που αποτελούν ένα σύνολο βιώσιμων πρακτικών σχετικά με τη γεωργική γη, οι οποίες αφορούν την προστασία των υδάτων, του εδάφους καθώς και τη διατήρηση της γεωργικής γης και των χαρακτηριστικών του τοπίου.

Τα συμπεράσματα των ελεγκτών της Ε.Ε, σημειώνεται, ήταν ότι έγινε τεράστια βελτίωση σε σύντομο χρονικό διάστημα σε όλους τους τομείς εφαρμογής της Πολλαπλής Συμμόρφωσης τόσο από πλευράς ΚΟΑΠ όσο και από τα εμπλεκόμενα Σώματα Ελέγχου ( Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Τμήμα Γεωργίας, Ταμείο Θήρας, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ) και η οποία κατατάσσει την Κύπρο στις χώρες πρότυπο της Ε.Ε στη σωστή εφαρμογή της Πολλαπλής Συμμόρφωσης.

Πηγή:ΚΥΠΕ