«Καμπάνα» σε Λιλλήκα – Πρόστιμο για κλήσεις και sms πολιτικού περιεχομένου

 

Τα μέτρα για τις προεκλογικές εκστρατείες είναι αρκετά αυστηρά…


Το πρώτο πρόστιμο είναι γεγονός και ο αποδέκτης του είναι ο υποψήφιος Πρόεδρος, Γιώργος Λιλλήκας.

Η παραβίαση αφορά μη συμμόρφωση στη νομοθεσία σε κλήσεις και αποστολή sms με πολιτικό περιεχόμενο.

Στον Γιώργο Λιλλήκα επιβλήθηκε διοικητική κύρωση ύψους πεντακοσίων ευρώ για τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή μηνύματος sms πολιτικού περιεχομένου σε πολίτη, χωρίς να έχει προηγουμένως εξασφαλιστεί η συγκατάθεσή του.

Η επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ειρήνη Λοϊζίδου-Νικολαΐδου, διαπίστωσε ότι υπήρξε παράβαση των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Νόμου και του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου και έκρινε σκόπιμο να υποβάλει πρόστιμο ύψους 500 ευρώ.

Στην απόφασή λήφθηκαν υπόψη τα εξής:

-Την απουσία απόδειξης λήψης συγκατάθεσης από τον παραπονούμενο πολίτη για την τηλεφωνική κλήση και για την αποστολή μηνύματος
-Το γεγονός ότι το μήνυμα sms δεν περιλάμβανε δωρεάν αριθμό με τον οποίο ο παραλήπτης θα μπορούσε να ζητήσει να σταματήσει να λαμβάνει μηνύματα δωρεάν και εύκολα
-Την απουσία οποιασδήποτε απάντησης από το επιτελείο Λιλλήκα στο οποίο η επίτροπος απευθύνθηκε προτού καταλήξει σε απόφαση
-Το γεγονός ότι ήταν το πρώτο γραπτό παράπονο που της υποβλήθηκε κατά του Γιώργου Λιλλήκα για αυτήν την προεκλογική περίοδο.

Να σημειωθεί ότι όλοι υποψήφιοι έχουν ενημερωθεί από την Επίτροπο για τις πρόνοιες της νομοθεσίας σε σχέση με την αποστολή μηνυμάτων, τις κλήσεις πολιτικού περιεχομένου και τη χρήση του εκλογικού καταλόγου.