Να μην υπογράφουν δήλωση περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων καλεί τους δανειολήπτες ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών κάλεσε σήμερα τους δανειολήπτες να μην υπογράφουν δήλωση που να επιτρέπει την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, όταν υποβάλλουν αίτηση για αναδιάρθρωση, μέχρι να υπάρξει αναδιατύπωση των συγκεκριμένων εντύπων.

Ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ αναφέρει ότι έχει δεχτεί σωρεία καταγγελιών και παραπόνων από δανειολήπτες, ότι τα πιστωτικά ιδρύματα τους πιέζουν -στα πλαίσια αξιολόγησης της αίτησης τους για αναδιάρθρωση- να υπογράψουν έντυπο / δήλωση, που να επιτρέπει επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, δηλαδή “Υπεύθυνη Δήλωση Περί Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων’’.

Ο Σύνδεσμος προέβη σε καταγγελία στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία, σύμφωνα με τον ΣΥΠΡΟΔΑΤ, με γραπτή απόφαση / γνωμάτευση της «δέχθηκε κατ’ αρχήν την θέση μας και πρότεινε/εισηγήθηκε αναδιατύπωση του εγγράφου κατά τρόπο που να μην προκαλεί νομική ασάφεια, ανασφάλεια και αβεβαιότητα στον δανειολήπτη» και «τόνισε ότι θα πρέπει να παρέχεται στον δανειολήπτη ενημέρωση σχετικά με το ποια ακριβώς θετικά δεδομένα θα τυγχάνουν επεξεργασίας».

Ως εκ τούτου, ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ καλεί τους δανειολήπτες να μην υπογράφουν τα εν λόγω έντυπα μέχρι να αναδιατυπωθούν.

«Η αναδιατύπωση θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο που να είναι ξεκάθαρο ότι αποτελεί εξ’ ολοκλήρου προϊόν της ελεύθερης βούλησης του δανειολήπτη, αφού του γίνει προηγουμένως η κατάλληλη ενημέρωση», αναφέρει.

 

Πηγή:ΚΥΠΕ