Στα €15,4 δισ το ενεργητικό της Γενικής Κυβέρνησης και στα €26,6 δισ το παθητικό στο τέλος Ιουνίου 2017

Στα €15,37 δισεκατομμύρια ανερχόταν στο τέλος Ιουνίου του 2017 το σύνολο του ενεργητικού της Γενικής Κυβέρνησης, ενώ το σύνολο του παθητικού της ανερχόταν στα €26,64 δισ., σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τρίτη η Κεντρική Τράπεζα (ΚΤ) της Κύπρου.

Σύμφωνα με τους τριμηνιαίους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς που καταρτίζει η ΚΤ, τα μετρητά και οι καταθέσεις της ανέρχονταν στα €10,00 δισ., τα χρεόγραφα που είχε στην κατοχή της στα €223 εκ., τα δάνεια που παραχώρησε στο €1,25 δισ., οι μετοχές που κατείχε στα €3,11 δισ. και τα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία στα €786 εκ.

Ως παθητικό, η Γενική Κυβέρνηση είχε μετρητά και καταθέσεις €7,98 δισ., χρεόγραφα €7,51, δάνεια €13,14 δισ. και λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία €851 εκ.

Κάτοικοι Κύπρου (φυσικά και νομικά πρόσωπα)
—————————-
Το σύνολο του ενεργητικού των κατοίκων Κύπρου (σύνολο τομέων) ανερχόταν τον Ιούνιο του 2017 στα €440,12 δισ. και το σύνολο του παθητικού τους στα €462,64 δισ.

Κάτοικοι εξωτερικού
—————–
Το σύνολο του ενεργητικού των κατοίκων εξωτερικού ανερχόταν στο τέλος Ιουνίου του 2017 στα €284,17 δισ. και το σύνολο του παθητικού τους στα €261,65 18 δισ.

Εταιρείες
———-
Το σύνολο του ενεργητικού των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανερχόταν στο τέλος του εξαμήνου του τρέχοντος έτους στα €57,55 δις, με το παθητικό να ανέρχεται στα €95,80 δισ.

Οι καταθέσεις των εταιρειών ανέρχονται στα €9,11 δις. Στο ενεργητικό τους, οι εταιρείες διατηρούσαν, μεταξύ άλλων, χρεόγραφα ύψους €,19 εκατομμυρίων και είχαν παραχωρήσει δάνεια ύψους €4,17 δισ..

Από πλευράς παθητικού, οι εταιρείες διατηρούσαν στο τέλος του 2016 δάνεια ύψους €40,77 δισ.

Τράπεζες
——–
Εξάλλου, οι τράπεζες ως ενεργητικό διατηρούσαν, μεταξύ άλλων, μετρητά και καταθέσεις ύψους €27,17 δισ., χρεόγραφα ύψους €7,62 δισ., ενώ είχαν παραχωρήσει δάνεια ύψους €59,27 δισ. Επίσης, είχαν στην κατοχή τους μετοχές ύψους €480 εκ. και λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία €860 εκ.

Το σύνολο του ενεργητικού τους ανερχόταν στο τέλος Ιουνίου του 2017 στα €95,96 δισ. και το σύνολο του παθητικού τους στα €82,48 δισ.

Ως παθητικό, οι τράπεζες είχαν υποχρεώσεις σε μετρητά και καταθέσεις €75,55 δισ. και σε χρεόγραφα που είχαν εκδώσει €87 εκ., ενώ έχουν δάνεια ύψους €45 εκ. και λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία €1,07 δισ.

Επενδυτικοί οργανισμοί
——————-

Το σύνολο του ενεργητικού των επενδυτικών οργανισμών ανερχόταν το πρώτο εξάμηνο του έτους στα €2,61 δισ. και το σύνολο του παθητικού τους στα €2,80 δισ.

Οι επενδυτικοί οργανισμοί διατηρούσαν ως ενεργητικό, μεταξύ άλλων, μετρητά και καταθέσεις €177 εκ., δάνεια και χρεόγραφα €231 εκ. και μετοχές 2,08 δισ.

Ως παθητικό, οι επενδυτικοί οργανισμοί είχαν δάνεια και χρεόγραφα €300 εκ. και μετοχές €2,40 δισ.

Λοιποί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί
——————————
Το σύνολο του ενεργητικού των επενδυτικών οργανισμών ανερχόταν στο τέλος Ιουνίου του 2017 στα €216,28 δισ. και το σύνολο του παθητικού τους στα €219,50 δισ.

Οι Λοιποί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί διατηρούσαν στο ενεργητικό τους, μεταξύ άλλων, μετρητά και καταθέσεις €12,68 δισ., χρεόγραφα €7,77 δισ. και είχαν παραχωρήσει δάνεια 20,80 δισ., ενώ στο παθητικό τους διατηρούσαν δάνεια €40,95 δισ., μετοχές €160,42 δισ. και χρεόγραφα €12,08 δισ.

Συνταξιοδοτικά ταμεία
———————-
Τα συνταξιοδοτικά ταμεία είχαν στην κατοχή τους στο τέλος Ιουνίου 2017 μετρητά και καταθέσεις €1,52 δισ., χρεόγραφα €130 εκ., μετοχές €930 εκ., λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία €194 εκ. και είχαν παραχωρήσει δάνεια €609 εκ.

Ασφαλιστικές εταιρείες
—————-
Το σύνολο του ενεργητικού των ασφαλιστικών εταιρειών ανερχόταν στο τέλος Ιουνίου του τρέχοντος έτους στα €3,8 δισ. και το σύνολο του παθητικού τους στα €4,26 δισ.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες διατηρούσαν σε μετρητά και καταθέσεις €520 εκ., σε χρεόγραφα €10,1 δις και σε μετοχές €1,50 δισ., ενώ έχουν παραχωρήσει δάνεια €101 εκ.

Οι υποχρεώσεις των ασφαλιστικών εταιρειών ανέρχονταν μεταξύ άλλων, σε δάνεια €18 εκ., σε μετοχές €1,54 δισ.

 

Πηγή:ΚΥΠΕ