«Τα ΜΜΕ να χειριστούν την υπόθεση του απαχθέντος κοριτσιού με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της»

Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, ενόψει της αναμενόμενης επιστροφής στην Κύπρο του κοριτσιού που είχε απαχθεί από τον πατέρα της, προτρέπει όλα τα ΜΜΕ και τους δημοσιογράφους να χειρισθούν το θέμα έχοντας ως αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της μικρής, αλλά και το δικαίωμα της οικογένειας για ιδιωτική ζωή.

Σε σημερινή ανακοίνωση, η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας προβλέπει ότι «οι λειτουργοί κατά κανόνα δεν παίρνουν συνεντεύξεις από και δεν φωτογραφίζουν παιδιά κάτω των 16 ετών σε σχέση με θέματα που αφορούν την προσωπική τους κατάσταση ή ευημερία, χωρίς τη συγκατάθεση γονέως των ή άλλου ενηλίκου που έχει την ευθύνη γι’ αυτά. Τα ΜΜΕ και οι λειτουργοί των υποχρεούνται να τηρούν τις πρόνοιες της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού».

Η Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι φωτογραφίες και άλλες λεπτομέρειες που δόθηκαν στη δημοσιότητα είχαν σκοπό την υποβοήθηση της ανεύρεσης της μικρής και από τη στιγμή που ο σκοπός αυτός εκπληρώθηκε, τα ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι δεν νομιμοποιούνται να δημοσιεύσουν αυτές τις φωτογραφίες, οποιαδήποτε και να είναι η προέλευσή τους.

Περαιτέρω, η Επιτροπή επισημαίνει τις πρόνοιες της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που έχει επικυρωθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και συνεπώς έχει αυξημένη τυπική ισχύ έναντι άλλων νόμων.

Συγκεκριμένα παραπέμπει στο άρθρο 3 της Σύμβασης που προβλέπει ότι σε οποιεσδήποτε αποφάσεις από οιονδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό «πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού».

Η Επίτροπος για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού έχει επανειλημμένα υποδείξει ότι το συμφέρον του παιδιού είναι υπέρτερο του συμφέροντος οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οποιασδήποτε άλλης σκοπιμότητας, σημειώνει η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας.

Παραπέμπει ακόμα στο άρθρο 16 της Σύμβασης που προβλέπει ότι «κανένα παιδί δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αυθαίρετης ή παράνομης επέμβασης στην ιδιωτική του ζωή, στην οικογένεια του, στην κατοικία του ή στην αλληλογραφία του, ούτε παράνομων προσβολών της τιμής και της υπόληψης του».

Υπό το φως των ανωτέρω προνοιών η Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι η προστασία του παιδιού έναντι οποιασδήποτε παρέμβασης στην ιδιωτική του ζωή είναι απόλυτη και καλεί τα ΜΜΕ και τους δημοσιογράφους να σεβασθούν τα δικαιώματα του κοριτσιού και να αποφύγουν οποιαδήποτε παρέμβαση στην ιδιωτική του ζωή και εκείνη των μελών της οικογένειάς του, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

 

Πηγή:ΚΥΠΕ