ΕΒΕ Πάφου: Αδήριτη ανάγκη η ανάπτυξη του τομέα υπηρεσιών

Η ανάπτυξη του τομέα υπηρεσιών , ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με δραστηριότητες από το εξωτερικό, είναι αδήριτη ανάγκη για την Πάφο ,ώστε να μειωθεί η εξάρτηση της σε παραδοσιακούς και ευάλωτους τομείς, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΒΕ Πάφου Ανδρέα Δημητριάδη.

Ο κ. Δημητριάδης είπε στο ΚΥΠΕ πως η Πάφος έχει όλες τις δυνατότητες για να αναπτυχθεί σε Ποιοτικό Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών, ιδιαίτερα στους τομείς των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, του Επιχειρηματικού, Ιατρικού, Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού, Εμπορικού και άλλων μορφών Εναλλακτικού Τουρισμού.

Επιπρόσθετα ο κ. Δημητριάδης ανέφερε πως για να γίνει εφικτή η προσέλκυση και δραστηριοποίηση διεθνών εταιρειών και γενικότερα η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων , θα πρέπει να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής και ανάπτυξης και να παρασχεθούν τα αναγκαία ελκυστικά κίνητρα.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου ανέφερε ακόμη πως ο τομέας των Υπηρεσιών αποτελεί τον ένα από τους δύο βασικότερους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου από τον οποίο και προέρχεται περίπου το 50% των μελών του.

Επεσήμανε ακόμη, πως το Επιμελητήριο δίνοντας έμφαση στο Τομέα των Υπηρεσιών λειτούργησε το Συμβούλιο Υπηρεσιών, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των επαγγελματικών και οικονομικών δραστηριοτήτων του τομέα Υπηρεσιών και το οποίο προωθεί την επίλυση προβλημάτων και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που αφορούν την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του τομέα σε συνεργασία με άλλους θεσμοθετημένους φορείς του κλάδου.

Πηγή:ΚΥΠΕ