Προσοχή! Επικίνδυνα υποδήματα στην αγορά – Δείτε ποια είναι (Φωτογραφίες)

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ενημέρωσης (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά τα ακόλουθα προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας των Μέσων Ατομικής Προστασίας.

1. Υποδήματα Ασφάλειας

Υποδήματα Ασφάλειας πορτογαλικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Redbrick, ονομασίας David, με τύπο/αριθμό 8A03.20 0031768 και γραμμικό κωδικό 5607258899971, τα οποία εντοπίστηκαν στο Βέλγιο.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού των δακτύλων των ποδιών του χρήστη λόγω ανεπαρκούς αντίστασης του προϊόντος στην κρούση και στην συμπίεση.

Η αρμόδια αρχή του Βελγίου διέταξε όπως το προϊόν αποσυρθεί από την αγορά.

2. Υποδήματα Ασφάλειας

Υποδήματα Ασφάλειας πορτογαλικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Lavoro, ονομασίας Barcelona, με τύπο/αριθμό 1052.51 και γραμμικό κωδικό 5607421734122, τα οποία εντοπίστηκαν στο Βέλγιο.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού των δακτύλων των ποδιών του χρήστη λόγω ανεπαρκούς αντίστασης του προϊόντος στην κρούση και στην συμπίεση.

Η αρμόδια αρχή του Βελγίου διέταξε όπως το προϊόν αποσυρθεί από την αγορά.

3. Υποδήματα Ασφάλειας

Υποδήματα Ασφάλειας πορτογαλικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας «No Risk Aventura», ονομασίας Norfolk, με τύπο/αριθμό 6062.00 και γραμμικό κωδικό 5607421549122, τα οποία εντοπίστηκαν στο Βέλγιο.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού των δακτύλων των ποδιών του χρήστη λόγω ανεπαρκούς αντίστασης του προϊόντος στην κρούση και στην συμπίεση.

Η αρμόδια αρχή του Βελγίου διέταξε όπως το προϊόν αποσυρθεί από την αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες με κωδικούς A12/1535/17, A12/1536/17 και A12/1537/17 (45η εβδομάδα) στην ιστοσελίδα του RAPEX:
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405604 ή 22405618.