Η COREPER υπέρ της υποχρεωτικής εγγραφής εκπροσώπων συμφερόντων σε μητρώο διαφάνειας

Το Συμβούλιο των Μόνιμων Αντιπροσώπων (COREPER) συμφώνησε επί της θέσης του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση της Koμισιόν για το υποχρεωτικό μητρώο διαφάνειας, δίνοντας στην Προεδρία εντολή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν σχετικά με τη συμμετοχή του Συμβουλίου στο μητρώο διαφάνειας παράλληλα με τα άλλα δύο θεσμικά όργανα. Η εγγραφή στο μητρώο προβλέπεται πως θα αποτελεί προϋπόθεση για ορισμένες αλληλεπιδράσεις με εκπροσώπους συμφερόντων.

Το Συμβούλιο υποστηρίζει τη συνολική προσέγγιση που πρότεινε η Κομισιόν, η οποία είναι να απαιτηθεί από τους εκπροσώπους συμφερόντων να υπογράψουν το μητρώο διαφάνειας ως προϋπόθεση για ορισμένες αλληλεπιδράσεις με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Σύμφωνα με την εντολή του Συμβουλίου, οι εκπρόσωποι συμφερόντων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο προκειμένου να μπορέσουν να συναντηθούν με ανώτερα στελέχη της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου. Θα απαιτηθεί επίσης προηγούμενη εγγραφή για θεματικές ενημερώσεις, δημόσιες εκδηλώσεις και πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Συμβουλίου.

Το Συμβούλιο θεωρεί ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων και εθνικών αξιωματούχων, όπως οι διπλωμάτες που εργάζονται στις μόνιμες αντιπροσωπείες στην ΕΕ, είναι αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένης της προεδρίας του Συμβουλίου. Εντούτοις, η εντολή του Συμβουλίου ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να απαιτούν εγγραφή στο μητρώο διαφάνειας για ορισμένες αλληλεπιδράσεις με τις μόνιμες αντιπροσωπείες σε ανώτερο επίπεδο όταν υπηρετούν ως προεδρία του Συμβουλίου. Αυτό δεν θα επηρέαζε το δικαίωμά τους να αντιμετωπίσουν το ζήτημα με οποιαδήποτε άλλα εθνικά μέτρα.

“Η αυξημένη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων της ΕΕ είναι απαραίτητη, εάν θέλουμε να παραμείνουμε αξιόπιστοι στους πολίτες μας, και αυξάνει τη νομιμότητα των αποφάσεών μας”, δήλωσε ο Matti Maasikas, Αναπληρωτής Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Εσθονίας. “Η εντολή μας θα επιτρέψει την ουσιαστική συμμετοχή του Συμβουλίου στο νέο μητρώο διαφάνειας και θα διασφαλίσει ότι είναι πιο αποτελεσματικό και χωρίς αποκλεισμούς”, κατέληξε.

Πηγή:ΚΥΠΕ