Κέντρο Πολυθεματικής Αξιολόγησης για τον Αυτισμό θα λειτουργήσει σύντομα

Κέντρο Πολυθεματικής Αξιολόγησης για τον Αυτισμό για έγκαιρη αξιολόγηση παιδιών που έχουν λάβει διάγνωση αυτισμού και είναι ηλικίας από 0 μέχρι την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (4 ετών και 8 μηνών), θα λειτουργήσει σύντομα στην Κύπρο.

Όπως ανέφερε σε χαιρετισμό της στη Φιλανθρωπική Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση του Συνδέσμου Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας, η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου, τον οποίον ανέγνωσε εκ μέρους της, η Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών Α’ Φωτούλα Φιλίππου, το Κέντρο θα παρέχει υπηρεσίες στήριξης και συμβουλευτικής στις οικογένειες των παιδιών, καθώς και υπηρεσίες Κέντρου Ημέρας.

Στο Κέντρο Πολυθεματικής Αξιολόγησης για τον Αυτισμό θα γίνεται πολύπλευρη, διεπιστημονική αξιολόγηση με ανθρωποκεντρικές διαδικασίες και θα ορίζονται τακτικές επαναξιολογήσεις, ώστε να παρακολουθείται η πρόοδος που θα σημειώνει κάθε παιδί, με τις θεραπευτικές παρεμβάσεις που στο μεταξύ θα δέχεται είτε στα νοσοκομεία είτε στον ιδιωτικό τομέα. Είπε. Παράλληλα, στα παιδιά που θα υπαχθούν στο Κέντρο Ημέρας θα προσφέρεται κατάλληλη εκπαίδευση, κοινωνικοποίηση και ψυχαγωγία. Με αυτόν τον τρόπο θα καλυφθεί ένα μεγάλο κενό στην παροχή υπηρεσιών στην Κύπρο, προς τα παιδιά προσχολικής ηλικίας με διάγνωση αυτισμού και τη στήριξη των παιδιών αυτών και των οικογενειών τους.

Παράλληλα, είπε η Υπουργός Εργασίας, εγκρίθηκε ένα νέο Σχέδιο που σκοπό έχει την υποστήριξη ατόμων με σοβαρές αναπηρίες, που χρειάζονται εξειδικευμένες υπηρεσίες για να διαβιούν ενσωματωμένα μέσα στην κοινότητα με ασφάλεια, αξιοπρέπεια, ποιότητα ζωής, ανάπτυξη δεξιοτήτων και μέγιστη αυτονομία, μέσω της ένταξης τους σε προγράμματα υποστηριζόμενης διαβίωσης. Σύμφωνα, με τις πρόνοιες του Σχεδίου, κάθε άτομο με σοβαρή αναπηρία που χρειάζεται εξειδικευμένες υπηρεσίες για τη διαβίωση του, θα μπορεί να υποβάλει αίτηση, οι ανάγκες του θα αξιολογούνται από πολυθεματική επιτροπή και θα προσδιορίζεται με τη συμμετοχή του ατόμου και της οικογένειας του το καταλληλότερο πρόγραμμα για τα δεδομένα του. Την υλοποίηση των προγραμμάτων θα αναλαμβάνουν ανάδοχοι φορείς του ιδιωτικού τομέα, με αναθέτουσα αρχή το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τα δύο παραπάνω προγράμματα είναι, όπως σημείωσε, συγχρηματοδοτούμενα σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η κ. Αιμιλιανίδου αναφέρθηκε γενικότερα στην πολιτική του Υπουργείου Εργασίας στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρίες για να σημειώσει ότι στηρίζεται στις αρχές της διασφάλισης της ισότητας ευκαιριών, της ίσης μεταχείρισης και της καταπολέμησης των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρίες , της διασφάλισης του δικαιώματος τους για ανεξάρτητη διαβίωση και για πλήρη ένταξη τους στη κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου.

Στα πλαίσια αυτά, είπε, η κυβέρνηση εφαρμόζει και στηρίζει προγράμματα κοινωνικών παροχών, παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, επαγγελματικής αποκατάστασης, ένταξης και ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρίες που ν΄ ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες. Πρόσθεσε ότι η προσπάθεια για εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων προγραμμάτων και υπηρεσιών και αναβάθμισης τους είναι συνεχής, με οδηγό πάντα τη Σύμβαση ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Χαρακτήρισε εξαιρετικής σημασίας για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρίες την εισαγωγή του συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και ανέφερε ότι η Κυβέρνηση έθεσε σε εφαρμογή ένα νέο Σχέδιο για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες, το Σχέδιο για την Παροχή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας στην Κύπρο, το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας αποτελεί Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που χρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ισχύει στην Κύπρο και σε ακόμα επτά χώρες, με προοπτική να επεκταθεί και σε άλλες χώρες μελλοντικά.

Στο παρόν στάδιο, στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Κύπρος, το Βέλγιο, η Εσθονία, η Φιλανδία, η Ιταλία, η Μάλτα, η Σλοβενία και η Ρουμανία.
Τέλος, η Υπουργός Εργασίας αφού τόνισε ότι αξιοπρέπεια στη ζωή αποτελεί δικαίωμα όλων και σ΄ αυτό προσβλέπει η συνεργασία του κράτους με τους οργανωμένους φορείς της κοινωνίας που άπτονται θέματα των ατόμων με αναπηρίες, είπε ότι ως πολιτεία προσβλέπουν και επιδιώξουν  τη συνεργασία με τα οργανωμένα σύνολα που εκπροσωπούν ή παρέχουν υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρίες.