Η Koμισιόν ενέκρινε παράταση του ελληνικού συστήματος εγγύησης των πιστωτικών ιδρυμάτων

Η Koμισιόν ενέκρινε την παράταση του ελληνικού συστήματος εγγύησης των πιστωτικών ιδρυμάτων έως τις 31 Μαΐου 2018 βάσει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η κατάσταση ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών βελτιώνεται σταδιακά και ως εκ τούτου, το σύστημα χρησιμοποιείται σημαντικά λιγότερο. Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν διαπίστωσε ότι η παράταση του καθεστώτος εγγύησης είναι σύμφωνη με την ανακοίνωση για το τραπεζικό έτος 2013, η οποία καθορίζει τους κανόνες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις προς τις τράπεζες κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το παρατεταμένο μέτρο είναι στοχευμένο, αναλογικό και περιορισμένο σε χρόνο και πεδίο εφαρμογής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση για το τραπεζικό έτος 2013, η Κομισιόν εγκρίνει καθεστώτα εγγυήσεων για τις υποχρεώσεις των τραπεζών για διαδοχικές περιόδους έξι μηνών, προκειμένου να είναι σε θέση να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να προσαρμόζει ανάλογα τις συνθήκες. Το καθεστώς είναι διαθέσιμο για τις τράπεζες που δεν έχουν κεφαλαιακό έλλειμμα. Το ελληνικό σύστημα εγγύησης εγκρίθηκε αρχικά τον Νοέμβριο του 2008 και έκτοτε παρατάθηκε αρκετές φορές, τελευταία φορά τον Ιούλιο του 2017.

Πηγή:ΚΥΠΕ