Η Κυπριακή Δημοκρατία διεκδικεί τα «σπασμένα» του ΟΠΑΠ (Έγγραφο)

Εντολή Χάρη Γεωργιάδη στον Γενικό Εισαγγελέα να προβεί σε λήψη μέτρων για την ανάκτηση των χαμένων ποσών

Της Αλεξίας Καφετζή

Ο υπουργός Οικονομικών, κ. Χάρης Γεωργιάδης απάντησε την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου, στην επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα κ. Κώστα Κληρίδη, δίνοντας του το «πράσινο φως», να προχωρήσει με τη διεκδίκηση των χρημάτων, που έχει χάσει το κράτος από την λανθασμένη εφαρμογή της ετεροβαρούς διακρατικής συμφωνίας με τον ΟΠΑΠ με όποιον τρόπο πιστεύει ο Γενικός Εισαγγελέας ότι θα φέρει αποτέλεσμα!

Ο Γενικός Εισαγγελέας, κ. Κώστας Κληρίδης είχε δώσει την γνωμάτευσή του στον Υπουργό Οικονομικών, στις 5 Δεκεμβρίου 2017, στην οποία αναφέρει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία και συγκεκριμένα η Γενική Λογίστρια υπολόγιζε λάθος τα ποσά, που θα έπρεπε να αποδώσει ο ΟΠΑΠ στα δημόσια ταμεία βάσει της διακρατικής συμφωνίας που είναι σε ισχύ από το 2003, αντίθετα με τα όσα υποστηρίζει δημοσίως η ίδια η Γενική Λογίστρια, την οποία μάλιστα επικαλείται και ο ΟΠΑΠ Κύπρου για να «υπερασπιστεί» την κατάφωρη αδικία που υπέστησαν οι Κύπριοι πολίτες.

Σε απάντηση της γνωμάτευσης του Κώστα Κληρίδη, ο Χάρης Γεωργιάδης έστειλε επιστολή με ημερομηνία 20 Δεκεμβρίου 2017, στην οποία ζητά από τον Γενικό Εισαγγελέα να κάνει ό,τι μπορεί , για να εισπράξει η Κυπριακή Δημοκρατία τα χαμένα ποσά από τον ΟΠΑΠ.

Αναλυτικά η επιστολή:

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη γνωμάτευση σας ημερ. 5 Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με το πιο πάνω θέμα.

Έχοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται σε αυτή σας τη γνωμάτευση, όπως επίσης και στην αρχική σας γνωμάτευση ημερ. 24 Οκτωβρίου 2017 αλλά και στην σχετική έκθεση της Γενικής Λογίστριας ημερ. 7 Νοεμβρίου 2017, σημειώνω τα ακόλουθα:

  1. Στις 25/7/2003 η Βουλή των Αντιπροσώπων κύρωσε με τον νόμο Ν.34(11Ι)/2003 Διακρατική Συμφωνία Κύπρου-Ελλάδας για τα παιγνίδια του ΟΠΑΓΊ ΑΕ στην Κύπρο, η οποία αντικατέστησε προηγούμενη και διαφοροποίησε τον τρόπο υπολογισμού των αποδόσεων προς το κράτος ενώ ταυτόχρονα περιέλαβε πρόνοια για την εισαγωγή του ΚΙΝΟ στην κυπριακή αγορά.
  2. Στις 7/10/2003 ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας με επιστολή του προς τον ΟΠΑΠ ΑΕ έδωσε οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής της νέας Διακρατικής Συμφωνίας. Η επιστολή είχε κοινοποιηθεί στον Γενικό Ελεγκτή και τους Γενικούς Διευθυντές του Υπουργείου Οικονομικών, Υπουργείου Παιδεία και Πολιτισμού και του ΚΟΑ.
  3. Στη βάση των πιο πάνω, το Γενικό Λογιστήριο, ως η αρμόδια αρχή, έχει κατ’ επανάληψη επιβεβαιώσει την ορθότητα των ποσών που αποδίδονται στο κράτος.
  4. Με τις δύο προαναφερόμενες γνωματεύσεις σας καταλήγετε στο συμπέρασμα ότι η νομική ερμηνεία ουσιωδών όρων της Διακρατικής Συμφωνίας κατά τα τελευταία 14 έτη ήταν λανθασμένη και έχει επηρεάσει δυσμενώς τα δικαιώματα του κράτους.
  5. Ως προς τα επόμενα βήματα και ενδεχόμενες ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας, με ενημερώνετε ότι αυτά επαφίενται στην πολιτική μου βούληση και σε ανάλογες οδηγίες.

Στην βάση των πιο πάνω σας καλώ όπως προχωρήσετε εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας στη λήψη μέτρων για ανάκτηση απολεσθέντων ποσών, σε περίπτωση βέβαια που θεωρείτε ότι αυτό είναι νομικά εφικτό.

Σε σχέση με το ενδεχόμενο τερματισμού της Συμφωνίας, στο οποίο επίσης αναφέρεστε, σας ενημερώνω ότι αυτό αποτελεί ειλημμένη απόφαση της κυβέρνησης, για λόγους που δεν σχετίζονται με την ερμηνεία και εφαρμογή της Διακρατικής Συμφωνίας αλλά με την ανάγκη διασφάλισης του ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος μέσω της ρύθμισης αυτών των παιγνιδιών με νόμο του κράτους και όχι με Διακρατική Συμφωνία. Η απόφαση για τον τερματισμό της Διακρατικής Συμφωνίας θα υλοποιηθεί μόλις η Βουλή των Αντιπροσώπων θεσπίσει το σχετικό νομικό πλαίσιο, στη βάση κυβερνητικού νομοσχεδίου που έχει κατατεθεί από την κυβέρνηση στις 4/11/2016.

Σε ότι αφορά τις πληρωμές προς το κράτος στην περίοδο που μεσολαβεί μέχρι τον τερματισμό της Διακρατικής Συμφωνίας, θεωρώ ως δεδομένο ότι το Γενικό Λογιστήριο θα λάβει υπόψη τη γνωμάτευση σας και θα ενεργήσει ανάλογα. Καταληκτικά τονίζω ότι η κάθε ενέργεια πρέπει να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον αλλά και το κύρος και την αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παρακαλώ όπως τηρούμαι ενήμερος για τις όποιες ενέργειες σας, ενώ θεωρείστε ως δεδομένη την ετοιμότητα των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για συνεργασία».

Όπως έχει επισημάνει η «24» στα ρεπορτάζ της, βάσει των εκθέσεων και των επιστολών του Γενικού Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, τα έσοδα τους κράτους μέχρι το 2013 παρέμειναν σε σταθερά επίπεδα, ήτοι γύρω στα 10 εκ. ετησίως, τη στιγμή που οι ακαθάριστες εισπράξεις του ΟΠΑΠ εκτοξεύτηκαν από κάτω από 50 εκ. σε σχεδόν 200 εκ. ευρώ. Άλμα στα έσοδα σημειώθηκε μετά την εισαγωγή του ΚΙΝΟ το 2004, που σύμφωνα με τα στοιχεία αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων για τον ΟΠΑΠ. Ενδεικτικά, το 2004, όταν ο κύκλος εργασιών του ΟΠΑΠ ήταν €97,19 εκ. το κράτος εισέπραξε €9,48 εκ. Όταν το 2013, λόγω του ΚΙΝΟ εκτοξεύτηκε ο κύκλος εργασιών στα €188 εκ., η Κυπριακή Δημοκρατία εισέπραξε μόλις €12,27 εκ.