Μη επιβολή επιβάρυνσης για το τέλος Κοιμητηρίου από Δήμο Λάρνακας σε όσους δεν έλαβαν απάντηση στις ενστάσεις τους

Δεν θα επιβληθεί επιβάρυνση από το Δήμο Λάρνακας για το τέλος Κοιμητηρίου σε όσους υπέβαλαν ένσταση και δεν έλαβαν μέχρι σήμερα, απάντηση.

Σε γραπτή ανακοίνωση του ο Δήμος Λάρνακας «αναφέρει ότι έχει λήξει η περίοδος υποβολής ενστάσεων για το τέλος Κοιμητηρίου» και προσθέτει πως «όσοι έχουν υποβάλει ένσταση για το συγκεκριμένο τέλος και δεν έχουν λάβει ακόμη σχετική απάντηση, δεν θα τους επιβληθεί πρόσθετη επιβάρυνση μετά τις 28 Δεκεμβρίου 2017».

Προστίθεται ότι «για τις ενστάσεις οι οποίες έχουν ήδη εξεταστεί και απαντηθεί αρμοδίως από το Δήμο Λάρνακας, μετά τις 28 Δεκεμβρίου 2017, στους μη πληρωμένους λογαριασμούς, ισχύει ότι και για τις άλλες Δημοτικές Φορολογίες».

Πηγή:ΚΥΠΕ