Πρώτο εθνικό σχέδιο δράσης για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια

Η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε στην ανάπτυξη του πρώτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης (CYNAP 1325) 2018-2021 για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια.

Ανακοίνωση από το ΓΤΠ αναφέρει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αναγνωρίζει ότι το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών 1325 (2000) που αφορά τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια καθώς και οι σχετικές οδηγίες του, ενισχύουν την πλήρη και ενεργό συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, αλλά και στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι γυναίκες όσον αφορά τη διατήρηση της ειρήνης.

Το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων ανέλαβε τον συντονισμό εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών 1325 (2000). Το Σχέδιο Δράσης θα είναι τριετές και θα καλύπτει την περίοδο 2018-2021.

Για τον σκοπό αυτό έχει εξασφαλίσει τις υπηρεσίες εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη για διεκπεραίωση της εργασίας αυτής. Το έργο έχει ανατεθεί στη δρα Καλλιόπη Αγαπίου, Λέκτορα/Κάτοχο της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monett του Πανεπιστημίου Κύπρου, και αναμένεται το πρώτο προσχέδιο, το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με όλους τους φορείς (συναρμόδια Υπουργεία, γυναικείες οργανώσεις και την κοινωνία των πολιτών ευρύτερα), να παραδοθεί περί τις 15 Δεκεμβρίου 2017.

Σημειώνεται ότι το 2000 το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε ομόφωνα το ψήφισμα 1325 (2000), με θέμα «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια», σύμφωνα με το οποίο οι γυναίκες πρέπει να συμμετέχουν στη δημιουργία και στη διατήρηση της ειρήνης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το ψήφισμα αντιμετωπίζει επίσης τον αντίκτυπο του πολέμου στις γυναίκες και τα κορίτσια, περιλαμβάνει την προστασία των γυναικών από τη βία λόγω φύλου, ιδίως από βιασμούς, και άλλες μορφές σεξουαλικής κακοποίησης. Υπογραμμίζει επίσης τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια στις συγκρούσεις, τη διαχείριση και τη βιώσιμη ειρήνη, καθώς και την αντιμετώπιση των γυναικών ως ηγετών και ενεργών παραγόντων.

Πηγή: ΚΥΠΕ