Τμήμα Φορολογίας: Ηλεκτρονικά οι φορολογικές δηλώσεις για το 2017 – Διαβάστε λεπτομέρειες

Το Τμήμα Φορολογίας ανακοίνωσε ότι, κατόπιν πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης, η φορολογική δήλωση εισοδήματος ατόμου υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, από το φορολογικό έτος 2017.

Βασική προϋπόθεση για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης εισοδήματος είναι η εγγραφή στο σύστημα TAXISnet, στη διεύθυνση: https://taxisnet.mof.gov.cy

Το Τμήμα Φορολογίας καλεί όσους δεν έχουν εγγραφεί ακόμη στο σύστημα TAXISnet όπως το πράξουν, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά το έντυπο Ε.Πρ.66 ηλ.

Απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή στο TAXISnet είναι ο αριθμός αναφοράς και το αντίστοιχο ποσό επιστρεπτέου/πληρωτέου φόρου, που αναγράφονται σε οποιοδήποτε έντυπο ειδοποίησης επιβολής φορολογίας εισοδήματος έχετε στην κατοχή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ