Απειλούν τη Δημοκρατία με αγωγές προκειμένου να πετύχουν αποζημιώσεις, λόγω καθυστέρησης!

H σύμβαση για την ανακαίνιση και 25ετή λειτουργία της Μονάδας Αφαλάτωσης Λάρνακας (ΜΑΛ) ανατέθηκε κατόπιν προσφορών σε Ανάδοχο κοινοπραξία, που αποτελείται από τις Κυπριακές Εταιρείες LOGICOM (Εταιρεία Πληροφορικής, ιδιοκτησίας του Επιχειρηματία Βαρνάβα Ειρήναρχου), την Δήμητρα Επενδυτική της οποίας ο Βαρνάβας Ειρήναρχος είναι μεγαλομέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και την Κρατική Εταιρεία Υδάτων του Ισραήλ MEKOROT.

Της Αλεξίας Καφετζή

Επειδή η ΜΑΛ καθυστέρησε ένα περίπου χρόνο να λειτουργήσει, το Κράτος διεκδικούσε αποκοπή από τις πληρωμές του Αναδόχου, ως ρήτρα καθυστέρησης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του συμβολαίου (€3,5 εκ. περίπου).

Ο Ανάδοχος από την πλευρά του, υπέβαλε αίτημα απαιτήσεως ύψους €5 εκ. περίπου τα οποία στη συνέχεια ανέβασε στα €17 εκ., αφενός για το γεγονός ότι η κατάσταση της ΜΑΛ όταν του παραδόθηκε για ανακαίνιση, δεν ήταν στο επίπεδο που αναμενόταν και αφετέρου, για το γεγονός ότι του είχε ζητηθεί η αναστολή λειτουργίας της ΜΑΛ κατά το χρονικό διάστημα που ανακαινιζόταν (1 περίπου χρόνο).

Οι απαιτήσεις του απορρίφθηκαν από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων που ήταν η Αναθέτουσα Αρχή, το οποίο και εισηγήθηκε όπως για σκοπούς φιλικού διακανονισμού, το μέγιστο ποσό αποζημίωσης που μπορούσε να δοθεί στον Ανάδοχο, θα ήταν €1 εκ. Το αρμόδιο όργανο, η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ), ενέκρινε την εισήγηση του Τμήματος με ταυτόχρονη αποκοπή της ρήτρας καθυστέρησης των €3,5 εκ.

Ωστόσο, ο Ανάδοχος δεν αποδέχθηκε την απόφαση της ΚΕΑΑ, ενώ παράλληλα πέτυχε τη μη αποκοπή της ρήτρας κατόπιν γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας – μέχρις ότου εξεταστεί το θέμα με βάση τις πρόνοιες της σύμβασης.

Η σύμβαση προνοεί για παραπομπή των διαφορών σε διαδικασία Κριτή (η απόφαση του οποίου δεν είναι ωστόσο δεσμευτική) και στη συνέχεια σε Διαιτησία. Ο Ανάδοχος, ζήτησε όπως παρακαμφθεί η διαδικασία Κριτή και οι διαφορές παραπεμφθούν απευθείας σε Διαιτησία. Ζήτησε επίσης όπως ο Διαιτητής είναι μη Κύπριος, επειδή θεωρούσε ότι ο Κύπριος Διαιτητής θα ευνοούσε την Κυπριακή Δημοκρατία εις βάρος του Αναδόχου του οποίου ένα μέλος της Κοινοπραξίας ήταν η Κρατική Εταιρεία του Ισραήλ. Τελικά πέτυχε να γίνουν αποδεκτά τα αιτήματά του, παρόλο ότι η σύμβαση προνοούσε διαφορετικά.

Στην ουσία, η LOGICOM, κάνοντας χρήση των προσβάσεων του ιδιοκτήτη της σε Νομική Υπηρεσία και Κυβέρνηση, πέτυχε να αποφασιστεί διαδικασία που δεν προβλεπόταν στο συμβόλαιο, η οποία αφενός θα είχε τεράστιο κόστος (ξένος διαιτητής) και αφετέρου, δημιουργούσε κακό προηγούμενο για παραγκωνισμό και αμφισβήτηση των Κυπρίων διαιτητών όταν η διαφορά θα αφορούσε εταιρείες του εξωτερικού ή/και κατ΄ επέκταση ιδιωτικές Κυπριακές Εταιρείες. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποίησε και πιέσεις από το ίδιο το Κράτος του Ισραήλ, όταν εκεί σε επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Γεωργίας, του ζητήθηκε να παρέμβει υπέρ του Αναδόχου.

Δηλαδή, ζητείτο έμμεσα – πλην σαφώς – η ικανοποίηση των παράλογων απαιτήσεων του Αναδόχου. Η Ισραηλινή εταιρεία μάλιστα, προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα, απειλώντας ότι θα καταγγείλει την Κυπριακή Δημοκρατία για παραβίαση της Διμερούς Συμφωνίας Κύπρου – Ισραήλ για προστασία των επενδύσεων, αξιώνοντας σοβαρές αποζημιώσεις. Υπάρχουν πρακτικά συνεδριάσεων όπου φαίνονται οι παρεμβάσεις του Υπουργού για επίλυση του προβλήματος υπέρ του Αναδόχου.

Οι παρεμβάσεις του Υπουργού είναι καταγεγραμμένες σε πρακτικά συσκέψεων με αξιωματούχους της Ισραηλινής Εταιρείας και σε επιστολές που αντηλλάγησαν. Σημειώνεται ότι οι παρεμβάσεις αυτές του Υπουργού είναι παράτυπες, αφού αρμόδιο όργανο για χειρισμό των συμβάσεων είναι η ΚΕΑΑ.

Όλα τα πιο πάνω, δείχνουν ότι ο Ειρήναρχος Βαρνάβας, χωρίς δεύτερη σκέψη και προκειμένου να πετύχει τους στόχους του και να επωφεληθεί οικονομικά, φθάνει στο σημείο να αναγάγει ένα συμβατικό θέμα (διαφορά σε σύμβαση) σε πολιτικό και να υποκινεί τους συνεταίρους του να καταγγείλουν την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η διαφορά που προέκυψε για τη ΜΑΛ επεκτάθηκε και στη Μονάδα Αφαλάτωσης Λεμεσού, όπου στην Ανάδοχο Κοινοπραξία συμμετέχουν και πάλι οι εν λόγω εταιρείες. Εκεί, οι απαιτήσεις του Αναδόχου είναι ακόμα πιο παράλογες.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω και της ευνοϊκής μεταχείρισης που τυγχάνει ο Ειρήναρχος Βαρνάβας, είναι η μη επιβολή οποιασδήποτε ρήτρας (που ανέρχεται σε €3,5 εκ. περίπου), ενώ η διαδικασία της Διαιτησίας δεν έχει καν ξεκινήσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία LOGICOM, κατάφερε να δημιουργήσει μια «μονοπωλιακή» κατάσταση σε όλο τον δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα.

Συγκεκριμένα, του ανατέθηκαν τα τελευταία χρόνια οι μεγαλύτερες – και σχεδόν όλες – οι συμβάσεις του αρμοδίου Τμήματος του δημοσίου (Τμήμα Υπηρεσιών της Πληροφορικής –ΤΥΠ), είτε ως ο μοναδικός έγκυρος προσφοροδότης, είτε κατόπιν επιτυχημένων προσφυγών του στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου που ενεργεί, είναι το ακόλουθο: Ο συντονιστής του ΤΥΠ (Μάριος Βασιλείου) που είχε ετοιμάσει τα έγγραφα/προδιαγραφές του έργου «Αριάδνη», αξίας €5,5 εκ., λίγο μετά την ανάθεση της σύμβασης, εργοδοτήθηκε σε Διευθυντική θέση στην εταιρεία LOGICOM.

Στη CYTA, είναι εδώ και αρκετά χρόνια ο μοναδικός προμηθευτής λογισμικού και – κυρίως – εξοπλισμού, ενώ του έχουν ανατεθεί συμβάσεις εκατομμυρίων αρκετές από τις οποίες απευθείας (χωρίς διαγωνισμό). Σχετικές αναφορές γίνονται στις Ετήσιες Εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Του έχουν ανατεθεί επίσης αρκετές συμβάσεις στο ΤΕΠΑΚ, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στην ΑΗΚ. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η σύμβαση των «Έξυπνων Μετρητών» της ΑΗΚ (αξίας €1,5 εκ. περίπου) η οποία του ανατέθηκε κατόπιν 2 διαγωνισμών και διαδοχικών προσφυγών του στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, σε μια διαδικασία που κράτησε πέραν των 3 ετών. Στην περίπτωση αυτή μάλιστα, καταγγέλθηκε από τον Γενικό Ελεγκτή για ενδεχόμενη διάπραξη ποινικού αδικήματος (κατοχή πληροφοριών και προσπάθεια επηρεασμού) και διεξήχθη – κατόπιν οδηγιών του Γενικού Εισαγγελέα – ποινική ανάκριση.

Δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμα, όπως δεν γνωρίζουμε και το αποτέλεσμα άλλης ποινικής έρευνας που διετάχθη από το Γενικό Εισαγγελέα, κατόπιν καταγγελίας – και πάλι – του Γενικού Ελεγκτή, για ενδεχόμενο ποινικό αδίκημα (δωροδοκίας του Προϊσταμένου των Μηχανογραφικών Υπηρεσιών του ΤΕΠΑΚ, προκειμένου να τον ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση). Και τις δυο έρευνες, που ξεκίνησαν πριν από δυο και πλέον χρόνια, διεξήγαγε η Αστυνομία. Είναι ενδιαφέρον να μάθουμε τα αποτελέσματα / πορίσματα τους, έστω και σήμερα.

Ο Ειρήναρχος Βαρνάβας, διατηρούσε ανέκαθεν καλές σχέσεις με πολιτικά πρόσωπα και είχε προσβάσεις σε όλα σχεδόν τα Τμήματα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Διατηρούσε μάλιστα και πολύ καλές σχέσεις με την τέως Γενική Ελέγκτρια. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας του συμμετέχουν πρώην Υπουργοί (Αδάμος Αδαμίδης, Τάκης Κληρίδης), ενώ εργοδοτε σημαντικά άτομα από όλες τις παρατάξεις, σε Διευθυντικές θέσεις. Για παράδειγμα εργοδοτεί τον πεθερό του Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Άριστου Δαμιανού. Εργοδοτεί επίσης άτομα σε θέσεις κλειδιά στα Τμήματα / Υπηρεσίες που αναθέτουν συμβάσεις Μηχανογράφησης, όπως για παράδειγμα στη CYTA, όπου εργοδοτούσε τον πατέρα της τέως Προϊσταμένης Εσωτερικού Ελέγχου και τη θυγατέρα τέως Ανωτέρου Διευθυντή (Προϊσταμένου των Υπηρεσιών Μηχανογράφησης της Αρχής).

Είναι τυχαία όλα αυτά; Όσο τυχαίες και οι αναθέσεις συμβάσεων που
επετύγχανε.