Η ΕΕ ευθυγραμμίζει τις κυρώσεις της προς τη Β.Κορέα με αυτές του ΟΗΕ

H ΕΕ ευθυγραμμίζει τους καταλόγους των ατόμων και οντοτήτων από τη Β.Κορέα, που υπάγονται σε κυρώσεις με το τελευταίο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το Συμβούλιο προσέθεσε 16 πρόσωπα και μία οντότητα, το Υπουργείο Λαϊκών Ένοπλων Δυνάμεων (MPAF), στους καταλόγους των ατόμων που υπόκεινται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτικούς περιορισμούς, μεταφέροντας μέρος των νέων κυρώσεων που επιβλήθηκαν με την απόφαση 2397 (2017).

Το ψήφισμα αυτό εγκρίθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2017 σε απάντηση των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας (ΛΔΚ), με κατάφωρη παραβίαση των προηγούμενων ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Η απόφαση φέρνει τον συνολικό αριθμό των ατόμων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας σε 79 άτομα και σε 54 οντότητες που απαριθμούνται από τον ΟΗΕ. Επιπλέον, 41 άτομα και 10 οντότητες ορίζονται από την ΕΕ αυτόνομα.

Το Συμβούλιο δηλώνει ότι θα εργαστεί για την ταχεία μεταφορά των άλλων κυρώσεων που περιλαμβάνονται στην απόφαση 2397 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ορισμένα από αυτά τα μέτρα περιλαμβάνονται ήδη στις υπάρχουσες αυτόνομες κυρώσεις της ΕΕ. Η ΕΕ ενδέχεται επίσης να εγκρίνει πρόσθετα αυτόνομα μέτρα τις προσεχείς εβδομάδες.

Πηγή: ΚΥΠΕ