ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποσύρονται καλλυντικά (Εικόνες)

Το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), στην τελευταία γνωστοποίησή του, ενημερώνει τα κράτη μέλη ότι στην Ευρώπη έχουν εντοπισθεί και αποσυρθεί τα πιο κάτω καλλυντικά προϊόντα:

Sheba Nails Brush-On Resin

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: Άγνωστος
Batch number/Barcode: Lot nr. 0316

Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω του ότι περιέχει την ουσία υδροκινόνη (Hydroquinone) σε συγκέντρωση 0,05%, η οποία απαγορεύεται να περιέχεται σε καλλυντικά προϊόντα.
Το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τον νέο ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα καλλυντικά (EC) No 1223/2009

BSQ / Caro bright+ Lightening Beauty Lotion

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: Άγνωστος
Αρ. Παρτίδας/Barcode: 8713887000088, Lot: L 16351A
Περιγραφή:

Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω του ότι περιέχει την ουσία Kojic Acid σε συγκέντρωση 2,7%, η οποία μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση του δέρματος.

Για τα πιο πάνω προϊόντα δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής τους. Για τον λόγο αυτό οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των πιο πάνω προϊόντων στην αγορά και προτρέπουν το κοινό όπως σε περίπτωση που τυχόν έχει στην κατοχή του τα εν λόγω προϊόντα να διακόψει τη χρήση τους ή σε περίπτωση που εντοπίσει τα προϊόντα αυτά να επικοινωνήσει με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, στα τηλέφωνα 22 608606 και 22 608663.