Συνεργατική: Υπερκάλυψη του στόχου μείωσης των ΜΕΧ

Με την ολοκλήρωση του 2017, η Ανώτερη Διεύθυνση Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, ανακοινώνει ότι οι ΜΕΧ της Τράπεζας ήταν, στις 31/12/17, μειωμένες κατά €806εκατ. και ανήλθαν σε €6.413εκατ, σημειώνοντας πτώση κατά 11,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της περασμένης χρονιάς (Δεκ2016:€7.250εκατ.) και 15,6% σε σχέση με την κορύφωση αυτών. (Δεκ2015: €7.650εκατ).

Η μείωση έτους πραγματοποιήθηκε στο δεύτερο μισό του 2017 και επιτυγχάνεται εν μέσω της μεγαλύτερης συγχώνευσης που έχει επιχειρηθεί ποτέ στην Κύπρο υπερκαλύπτοντας τους εποπτικούς στόχους που είχαν τεθεί αρχικά. Αξίζει να τονιστεί ότι τη συνέχιση αυτής της μεγάλης προσπάθειας αναλαμβάνει, από τις αρχές του 2018, η κοινοπραξία που δημιούργησε η ΣΚΤ με την ισπανική Altamira, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο διαχειριστή ΜΕΧ στην Ευρώπη και κατέχει εξειδίκευση στα χαρτοφυλάκια λιανικής – η εξέλιξη αυτή δίνει ακόμη μεγαλύτερη προοπτική επιτυχίας.

Η Altamira Asset Management Cyprus Ltd, με την τεχνολογική υπεροχή που προσφέρει το λογισμικό Qualco Collections System, στοχεύει στη συνολική επίλυση του ζητήματος των κόκκινων δανείων της Τράπεζας στο πλαίσιο της “Ατζέντα 2022”, η οποία αποτελεί τον οδικό χάρτη για τον πλήρη μετασχηματισμό της ΣΚΤ, σε μια ανταγωνιστική Τράπεζα και χωρίς εξάρτηση των εσόδων της από τις ΜΕΧ.

Παράλληλα, με την επίλυση του ζητήματος των κόκκινων δανείων που σχετίζεται με το παρελθόν της τράπεζας, η ΣΚΤ συνεχίζει να προγραμματίζει και να υλοποιεί την επόμενη ημέρα που θα προσφέρει ένα πλήρες φάσμα τραπεζικών υπηρεσιών στους πελάτες της στηριζόμενη στη ρευστότητα άνω των 3δις και στα κεφάλαιά της που υπερβαίνουν το 15%.