Αύξηση βιομηχανικής παραγωγής στην ευρωζώνη και στην Κύπρο

Τον Δεκέμβριο του 2017, σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2017, η εποχικά διορθωμένη βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,4% στη ζώνη του ευρώ (EA19) και κατά 0,3% στην ΕΕ28, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Νοέμβριο του 2017, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,2% στην ΕΕ28. Τον Δεκέμβριο του 2017, σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2016, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 5,2% στη ζώνη του ευρώ και κατά 4,8% στην ΕΕ28.

Η μέση βιομηχανική παραγωγή για το έτος 2017, έναντι του 2016, αυξήθηκε κατά 3,0% στη ζώνη του ευρώ και κατά 3,3% στην ΕΕ28. Στην Κύπρο η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,3% και 11,3% σε μηνιαία και ετήσια βάση για το Νοέμβριο του 2017 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία).

Η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής της ζώνης του ευρώ κατά 0,4% τον Δεκέμβριο του 2017, σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2017, οφείλεται στην αύξηση των διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 2,7%, των ενδιάμεσων προϊόντων κατά 1,4%, της ενέργειας κατά 1,3% και των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 0,7%, ενώ η παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών μειώθηκε κατά 1,1%.

Στην ΕΕ28, η αύξηση κατά 0,3% οφείλεται στην αύξηση των διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 2,6%, των ενδιάμεσων αγαθών κατά 1,3% και των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 0,6%, ενώ η παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών μειώθηκε κατά 0,5%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες αυξήσεις στη βιομηχανική παραγωγή παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (+ 3,8%), στην Ιρλανδία (+3%) και στη Σλοβενία ​​(+ 2,7%), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις στη Σλοβακία (-2,7%) , τη Λιθουανία (-2,6%) και την Τσεχική Δημοκρατία (-1,5%).

Η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής στη ζώνη του ευρώ κατά 5,2% τον Δεκέμβριο του 2017, σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2016, οφείλεται στην αύξηση των κεφαλαιουχικών αγαθών κατά 7,6%, των διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 7,4%, των ενδιάμεσων προϊόντων κατά 6,6%, των μη διαρκών αγαθών ι κατά 3,1% και της ενέργειας κατά 0,6%.

Στην ΕΕ28, η αύξηση κατά 4,8% οφείλεται στην αύξηση των κεφαλαιουχικών αγαθών κατά 7,7%, στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 6,7%, στα ενδιάμεσα προϊόντα κατά 6,0% και στα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 2,5%, ενώ η παραγωγή ενέργειας μειώθηκε κατά 0,1%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες αυξήσεις στη βιομηχανική παραγωγή σημειώθηκαν στη Ρουμανία (+ 13,5%), τη Σλοβενία ​​(+ 12,2%) και τη Σουηδία (+ 8,5%), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις στην Κροατία (-2,5%) , το Λουξεμβούργο (-2,3%) και τη Δανία (-2,2%).

Πηγή: ΚΥΠΕ