Αντιπροσωπεία του ΠΣΣΕ ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Βουλής για τον κώδικα χρηστής διοίκησης των ΜΚΟ

Αντιπροσωπεία του Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), αποτελούμενη από τον αντιπρόεδρο, Ηλία Δημητρίου και τη Γραμματέα Γιαννούλα Κυριακίδου, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Δημήτρη Συλλούρη κατά την οποία ενημερώθηκε ο Πρόεδρος του νομοθετικού σώματος για τον «Κώδικα Χρηστής Διοίκησης Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για τις ΜΚΟ» τον οποίο έχει εκδώσει το ΠΣΣΕ ανταποκρινόμενο στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του εθελοντικού τομέα σε πρακτικές χρηστής διοίκησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΣΣΕ ο κ. Δημητρίου ανέφερε ότι η χρηστή διοίκηση και η διαφάνεια, η ορθή συμπεριφορά και η δεοντολογία αποτελούσαν πάντοτε διαχρονικούς στόχους για τον εθελοντισμό στο νησί μας.

Πρόσθεσε ότι ο κώδικας προτρέπει κάθε ΜΚΟ να έχει ως προτεραιότητα της, μεταξύ άλλων, την τήρηση της νομιμότητας, τη διαφάνεια, την αμεροληψία, την υπευθυνότητα, την ίση μεταχείριση και την αντικειμενικότητα. Αυτές οι αρχές και πρακτικές πρέπει να καθοδηγούν και να εμπνέουν τις ΜΚΟ και πρωτίστως να εφαρμόζονται σε κάθε επίπεδο της διοίκησης τους, από τα στελέχη των συμβουλίων, το προσωπικό αλλά και τους εθελοντές.»

Ο Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε ότι η Βουλή θα μελετήσει τρόπους στήριξης του κώδικα και περαιτέρω εφαρμογής του.

Ο κ. Δημητρίου ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Βουλής για τη διοργάνωση της Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών η οποία φέτος θα διοργανωθεί στις 18 Απριλίου 2018 και θα έχει θέμα τη «Χρηστή Διοίκηση των ΜΚΟ και το νομικό πλαίσιο που τις επηρεάζει».

Πηγή: ΚΥΠΕ