Καδής: H ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς συμβάλει στην διαφύλαξη και ανάδειξη του πολιτισμού μας

Η ψηφιοποίησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αποτελεί αναμφίβολα ένα καινοτόμο έργο που αναμένεται να συμβάλει στην διαφύλαξη και ανάδειξη του πολιτισμού μας, δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής σε χαιρετισμό στη διάσκεψη Τύπου για την παρουσίαση της Εθνικής Επιτροπής Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου.

Ο Υπουργός είπε, σύμφωνα με τον χαιρετισμό που μεταδίδεται από το ΓΤΠ, ότι η Εθνική Επιτροπή Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση και διαφύλαξη του Πολιτισμού, μέσα από στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς Πολιτιστικής Κληρονομιάς του νησιού. Οι φορείς αυτοί , πρόσθεσε, έχουν στην κατοχή τους αξιόλογο υλικό, τόσο σε ψηφιακή όσο και αναλογική μορφή, το οποίο στο σύνολό του συνθέτει την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Κύπρου.

“Με εξέχουσα τη συμβολή του Ψηφιακού Πρωταθλητή και των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και βεβαίως σε συνεργασία με αξιόλογους φορείς Πολιτιστικής Κληρονομιάς δημιουργείται μια σταθερή δυναμική, ώστε το έργο της Επιτροπής να υλοποιηθεί με κάθε επιτυχία. Παράλληλα, η Επιτροπή στοχεύει στη χάραξη ενιαίας Ψηφιακής Στρατηγικής μεταξύ των Φορέων Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου, ώστε όλοι, ανεξαρτήτως μεγέθους και εμβέλειας, να επωφελούνται ισότιμα από τους διαθέσιμους πόρους, ενώ ταυτόχρονα να επιτυγχάνεται η δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας, που θα επιτρέπει την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με τα αντίστοιχα οφέλη”, ανέφερε.

Ο Υπουργός σημείωσε πως αναμένεται ότι η Εθνική Επιτροπή Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς, αξιοποιώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες, την τεχνογνωσία και την κατάρτιση των μελών της, θα συμβάλλει καθοριστικά στον τομέα της ανάπτυξης και ειδικότερα στην προσέλκυση τουρισμού και στην αναβάθμιση ψηφιακών υπηρεσιών που σχετίζονται με τον Πολιτισμό.

Πηγή: ΚΥΠΕ