Αυξήθηκαν οι τιμές κατασκευαστικών υλικών τον Ιανουάριο

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για το μήνα Ιανουάριο 2018 ανήλθε στις 99,85 μονάδες (με βάση 2015=100,00), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,34% σε σχέση με το Δεκέμβριο 2017, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Σε σχέση με τον Ιανουάριο 2017, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 0,90%.
Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία από αυτή τη δημοσίευση και εντεύθεν, ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών παρουσιάζεται με το 2015 ως νέο έτος βάσης, αντί του 2010.

Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή έτους βάσης ανά πέντε χρόνια αποτελεί συνήθη πρακτική που στόχο έχει να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι μεταβολές που επέρχονται στη διάρθρωση του κατασκευαστικού τομέα κατά την πενταετή αυτή περίοδο.

Η διαδικασία αυτή συνεπάγεται αναθεώρηση των συντελεστών στάθμισης που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του δείκτη, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τη σημασία των επί μέρους κατασκευαστικών υλικών και αλλαγές στο δείγμα επιχειρήσεων του δείκτη.

Αναφέρεται ακόμη ότι στοιχεία για το δείκτη τιμών κατασκευαστικών υλικών με το νέο έτος βάσης (2015=100) έχουν υπολογιστεί για όλα τα έτη από το 2015 και εντεύθεν και περιλαμβάνονται στο αρχείο κυριότερων στοιχείων.

Στο αρχείο κυριότερων στοιχείων περιέχονται επίσης στοιχεία και με τα παλαιότερα έτη βάσης: 2010=100, 2005=100 και 2000=100.

Πηγή: ΚΥΠΕ