Δήμος Λάρνακας: Ενημέρωση του κοινού για κατοχή σκύλων

Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει το κοινό για τις υποχρεώσεις τους για κατοχή σκύλων.

Σε γραπτή ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας αναφέρεται ότι «σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας οι κάτοχοι σκύλων έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν άδεια/ες κατοχής για το/ους σκύλο/ους τους, εφόσον το/α αναφερόμενο/α ζώο/α σας είναι ηλικίας έξι (6) μηνών και άνω. Η άδεια κατοχής σκύλου ισχύει για ένα χρόνο, από την ημερομηνία έκδοσής της».

Προστίθεται ότι «οι κάτοχοι σκύλων καλούνται να φροντίσουν το ταχύτερο για την εξασφάλιση της/ων αναγκαίας/ων άδειας/ών από τα Γραφεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας στο Δήμο Λάρνακας στη γωνία της οδού Νικολάου Λανίτη και Λεωφόρου Αθηνών στον 3ον όροφο».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «για την έκδοση / ανανέωση της/ων αναφερόμενης/ων άδειας/ών είναι αναγκαία η προσκόμιση της άδειας του προηγούμενου χρόνου, εάν υπάρχει, το έντυπο σήμανσης σκύλου (Microchip) από τον κτηνίατρο, το δελτίο παρακολούθησης και εμβολίων του/ων σκύλου/ων από τον Κτηνίατρο και το πιστοποιητικό/α εγγραφής του/ων ζώου/ων συντροφιάς στο μητρώο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών».

Στην ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας σημειώνεται πως «δικαίωμα κατοχής σκύλου έχουν άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών ενώ τα δικαιώματα για την αναφερόμενη άδεια είναι €20,50 για αρσενικό, θηλυκό, ή στειρωμένο σκύλο. Για επικίνδυνες φυλές (America Pit Bull, Pit Bull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brazileiro, Japanese Tossa) τα δικαιώματα είναι €170. Οι σκύλοι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία (επικίνδυνες φυλές) πρέπει να στειρώνονται βάσει Νόμου», ενώ «οι κάτοχοι σκύλων πρέπει να έχουν πινακίδα στην εξώπορτα / καγκελόπορτα του σπιτιού με την επιγραφή (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΥΛΟΣ)».

Σημειώνεται ότι «στην περίπτωση που δεν υπάρχει ανταπόκριση προς τα ανωτέρω, ο Δήμος Λάρνακας δεν θα έχει άλλη επιλογή από τη λήψη των προβλεπόμενων, από τη σχετική Νομοθεσία, μέτρων».

Πηγή: ΚΥΠΕ