Εισήγηση για διάθεση του 1% των εισπράξεων του Κρατικού Λαχείου σε άτομα με αναπηρίες

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ) εισηγείται προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, τη διάθεση του 1% από τις εισπράξεις του Κρατικού Λαχείου καθώς και των αζήτητων κερδών για άτομα με αναπηρίες.

Ο Πρόεδρος της ΟΠΑΚ στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προτείνει όπως «το 1. 1% από τις πωλήσεις του κρατικού λαχείου να κατατίθενται στο ‘ταμείο ειδικών αναγκών’ που προνοείται στον ‘περί ατόμων με αναπηρίες νόμο’ με στόχο να δημιουργηθεί ένα ταμείο με σημαντικά έσοδα».

Προσθέτει ότι αυτά τα έξοδα «θα τα συνδιαχειρίζονται εκπρόσωποι των ατόμων με αναπηρίες και το κράτος, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών και προγραμματισμό δράσεων με συνέχεια, δηλαδή υλοποίηση και έργων μεγάλης κλίμακας».

Η ΟΠΑΚ εισηγείται όπως κατατίθενται σε αυτό το ταμείο και τα αζήτητα κέρδη του κρατικού λαχείου.

Σημειώνει ότι «μια τέτοια απόφαση θα χαιρετιστεί με ικανοποίηση από την κοινωνία γενικά αφού οι πολίτες θα νοιώθουν ότι το κράτος με υπεύθυνο τρόπο διαθέτει ένα ποσό από το κρατικό λαχείο προς τα άτομα με αναπηρίες και όσο αυξάνονται οι πωλήσεις θα αυξάνεται και το ποσό αυτό ενώ και τα αζήτητα κέρδη θα καταλήγουν σε καλό σκοπό».

Η ΟΠΑΚ αναφέρει ότι «μια τέτοια απόφαση θα αποτελέσει σημείο αναφοράς μελλοντικά και έμπρακτη δράση απομάκρυνσης από τη φιλανθρωπική προσέγγιση της αναπηρίας» και προσθέτει ότι «παρόμοιες πολιτικές εφαρμόζονται και σε άλλες χώρες της ΕΕ».

Προσθέτει ότι «είναι σημαντικό σε περίπτωση που θα πωληθεί το κρατικό λαχείο, να συνεχίσει ο ‘νέος ιδιοκτήτης’ να καταβάλλει τα ποσά που ζητούμε στο πιο πάνω ταμείο».

Η ΟΠΑΚ υπέβαλε την εισήγησή της αυτή και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας στις 26/9/2017.

Πηγή: ΚΥΠΕ