Η ισότητα, θεμελιώδης αξία της Ευρώπης

Κοινή δήλωση στις Βρυξέλλες, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας 2018

Του Μάριου Δημητρίου

«Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες μας», αναφέρεται σε κοινή δήλωση στις Βρυξέλλες, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας 2018, που υπογράφουν ο Πρώτος Αντιπρόεδρος  Φρανς Τίμερμανς, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φεντερίκα Μογκερίνι και οι Επίτροποι της ΕΕ.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωσή μας», προστίθεται, «είναι πρωτοπόρος στην αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω φύλου και μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί: η Ευρώπη είναι ένας από τους τόπους που προσφέρουν στις γυναίκες τον μεγαλύτερο βαθμό ασφάλειας και ισότητας παγκοσμίως. Το έργο μας όμως, δεν έχει ολοκληρωθεί — έχουμε ακόμα πολύ δρόμο, έως την επίτευξη της πλήρους ισότητας. Οι γυναίκες και τα κορίτσια, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιστατικά παρενόχλησης, κακοποίησης και βίας. Οι γυναίκες επίσης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολύ συχνά, εμπόδια με τη μορφή της «γυάλινης οροφής», καθώς λαμβάνουν χαμηλότερες αμοιβές και έχουν λιγότερες ευκαιρίες ανέλιξης, στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό στίβο.

Επιθυμούμε την επίτευξη ισότητας για τα κορίτσια και για τις γυναίκες σε όλες τις πτυχές της ζωής: πρόσβαση στην εκπαίδευση, ίση αμοιβή για ίση εργασία, πρόσβαση σε ηγετικές θέσεις στον εταιρικό κλάδο και στην πολιτική, καθώς και προστασία από τη βία. Η προώθηση της ανάληψης ηγετικών θέσεων από τις γυναίκες και της οικονομικής τους ενδυνάμωσης, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για εμάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προτείνει νέα νομοθεσία για τη βελτίωση του συνδυασμού επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τους εργαζόμενους γονείς και τα άτομα που παρέχουν φροντίδα σε άλλα άτομα, καθώς και ένα σχέδιο δράσης για τη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων· και φροντίζουμε επίσης να δίνουμε το παράδειγμα: τον Φεβρουάριο του 2018 ο αριθμός των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανήλθε σε 36 %, από το 11%, στο οποίο ανερχόταν όταν αναλάβαμε καθήκοντα, τον Νοέμβριο του 2014. Ο Πρόεδρος Γιούνκερ, έχει δεσμευτεί να ανεβάσει το ποσοστό αυτό σε 40% έως τις 31 Οκτωβρίου 2019, δηλαδή έως το τέλος της θητείας μας. Είμαστε επίσης συνεπείς σε όλες τις πτυχές όλων των πολιτικών μας, τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ, όσο και στο πλαίσιο της εξωτερικής της δράσης, με την προώθηση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών. Η πολιτική μας συμβάλλει στην επιτυχή υλοποίηση, σε παγκόσμιο επίπεδο, των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του θεματολογίου για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια. Οι φετινές ευρωπαϊκές ημέρες ανάπτυξης, θα επικεντρωθούν στον ζωτικό ρόλο των γυναικών και των κοριτσιών στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ισότιμη συμμετοχή και τον ηγετικό ρόλο τους σε όλα τα επίπεδα. Επιπλέον, φέτος η ΕΕ έχει την ηγεσία της πρωτοβουλίας «Έκκληση για δράση για την προστασία κατά της βίας λόγω φύλου», στην οποία συμμετέχουν περισσότερες από 60 χώρες και οργανισμοί, που καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να διασφαλίσουν την αντιμετώπιση της βίας στις ανθρωπιστικές κρίσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδράμει τις γυναίκες και τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο που βρίσκονται υπό μετακίνηση, ή εκτοπίζονται και που είναι θύματα βίας, όπως μέσω της πρωτοβουλίας «Spotlight», καθώς και τις γυναίκες και τα κορίτσια που αποκλείονται από την εκπαίδευση, την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και οικογενειακού προγραμματισμού, την αγορά εργασίας και γενικότερα τον πολιτικό βίο. Πάνω από 15 εκατομμύρια κορίτσια ηλικίας δημοτικού σχολείου σε όλον τον κόσμο, δεν πηγαίνουν στο σχολείο, κι έτσι η ΕΕ βοηθά την ενίσχυση της πρόσβασης στην εκπαίδευση από την Αφρική, τη Λατινική Αμερική και τη Μέση Ανατολή, έως τη Νοτιοανατολική Ασία.

Η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο θέμα ισονομίας και δικαιοσύνης στην Ευρώπη — είναι επίσης αναγκαία για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης, ασφάλειας, προόδου, οικονομικής ευημερίας και ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο. Η επένδυση στο δυναμικό των γυναικών και των κοριτσιών, αποτελεί επένδυση στο σύνολο της κοινωνίας μας και αποτελεί ευθύνη των ανδρών και των αγοριών, όσο και των γυναικών και των κοριτσιών».