Κτηματολόγιο: 271.000 πρόσωπα είναι καταχωρημένα χωρίς αριθμό πολιτικής ταυτότητας

Περίπου 271.000 φυσικά πρόσωπα είναι καταχωρημένα στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) χωρίς αριθμό πολιτικής ταυτότητας και είναι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στις ελεύθερες περιοχές αξίας €19,77 δισεκατομμύρια περίπου σε τιμές 1.1.2013.

Όπως αναφέρεται σε ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το ΤΚΧ, το Φεβρουάριο του 2018, σύμφωνα με στοιχεία του ΤΚΧ, υπάρχουν καταχωρημένα στο μηχανογραφικό σύστημα του Τμήματος με διακριτικό αριθμό που δεν ταυτίζεται με τον αριθμό πολιτικής ταυτότητας, αφού αυτός δεν είναι γνωστός, συνολικά 271.000  περίπου φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ιδιοκτήτες σημαντικής ακίνητης περιουσίας στις ελεύθερες περιοχές η αξία της οποίας, συνολικά, ανέρχεται σε €19,77 δις περίπου σε τιμές 1.1.2013 (€1,66 δισ. σε τιμές 1.1.1980).

«Λόγω του πιο πάνω και του γεγονότος ότι για την επιβολή του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας (επιβολή μέχρι και το έτος 2016, σύμφωνα με τον τροποποιητικό Νόμο 86(Ι)2016), του δημοτικού τέλους, του τέλους βελτίωσης και των αποχετευτικών τελών, λαμβάνονται σχετικά στοιχεία από το Τμήμα, προκύπτει απώλεια σημαντικών εσόδων  για το Κράτος. και  τις Τοπικές Αρχές», προστίθεται.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία συστήνει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για εντοπισμό των στοιχείων των ιδιοκτητών ακινήτων που είναι καταχωρημένα χωρίς πολιτική ταυτότητα τόσο μέσω άλλων κυβερνητικών Τμημάτων και Τοπικών Αρχών όσο και με τη βοήθεια των ιδιοκτητών ακινήτων που συνορεύουν με αυτά.

Πηγή:κυπε