Ο Fitch αναβάθμισε στο «ΒΒΒ», από «ΒΒΒ-» τα καλυμμένα ομόλογα της Τράπεζας Κύπρου

Σε αναβάθμιση στο «ΒΒΒ», από «ΒΒΒ-», των υφιστάμενων καλυμμένων ομολόγων της Τράπεζας Κύπρου, αξίας €650 εκατομμυρίων, προχώρησε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings, θέτοντας παράλληλα σε σταθερό ορίζοντα τις προοπτικές.

Η αναβάθμιση, σύμφωνα με τον οίκο, αντικατοπτρίζει μόνο την παροχή νέων πληροφοριών σχετικά με το εισόδημα των δανειοληπτών, τις οποίες έδωσε ο εκδότης, αντιπροσωπεύοντας το 87% της κάλυψης του ομολόγου (από 43,9% το Σεπτέμβριο του 2017).

Αυτό επέτρεψε, σύμφωνα με τον Fitch, στο να βελτιώσει τον δείκτη δανείων έναντι εσόδων (DTI) που χρησιμοποιήθηκε στην ανάλυση των καλυμμένων ομολόγων.

Σημειώνει ότι αναθεώρησε την αναμενόμενη ζημία `B` για τα καλυμμένα ομόλογα στο 6,6% από 9,4%, με αποτέλεσμα να μειωθεί η υπέρμετρη εξασφάλιση (OC) για την κάλυψη των καλυμμένων ομολόγων.

Ο Fitch αναφέρει ότι έχει αλλάξει τις βασικές παραδοχές για τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν επίσης την αναβάθμιση της ανώτατης αξιολόγησης «BBB» που μπορεί να πάρει η κυπριακή οικονομία.

Σημειώνει ότι θα υποβαθμίσει την αξιολόγηση των καλυμμένων ομολόγων σε περίπτωση αναθεώρησης προς τα κάτω της ανώτατης αξιολόγησης της Κύπρου ή μείωσης του προγράμματος υπερκάλυψης (OC) κάτω από το όριο 36% που θέτει ο οίκος.

Ωστόσο, προσθέτει ότι τυχόν αναβάθμιση της ανώτατης αξιολόγησης της κυπριακής οικονομίας από το BBB θα οδηγούσε σε αναβάθμιση της αξιολόγησης των καλυμμένων ομολόγων της Τράπεζας Κύπρου, εάν υπήρχε επαρκής υπερκάλυψη για να αντέξει στις παραδοχές ώστε να διατηρήσει την αξιολόγηση υψηλότερα από την τρέχουσα αξιολόγηση BB.

Πηγή: ΚΥΠΕ