Ο Fitch αναβάθμισε στο «ΒΒΒ», από «ΒΒΒ-» τα καλυμμένα ομόλογα της Τράπεζας Κύπρου

Σε αναβάθμιση στο «ΒΒΒ», από «ΒΒΒ-», των υφιστάμενων καλυμμένων ομολόγων της Τράπεζας Κύπρου αξίας €650 εκατομμυρίων, προχώρησε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings, θέτοντας παράλληλα σε σταθερό ορίζοντα τις προοπτικές.

Η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει μόνο την παροχή νέων πληροφοριών σχετικά με το εισόδημα των δανειοληπτών, τις οποίες έδωσε ο εκδότης, αντιπροσωπεύοντας το 87% της κάλυψης του ομολόγου (από 43,9% το Σεπτέμβριο του 2017).

Πηγή: ΚΥΠΕ