Οργανισμός Χρ. Στέγης: Εξετάζει την πιθανότητα συνεργασίας με πλατφόρμα διαχείρισης ΜΕΔ

Την πιθανότητα συνεργασίας με πλατφόρμα διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ), εξετάζει ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ), με κύριο στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση του σκληρού πυρήνα των ΜΕΔ τα οποία ανέρχονται στο 1/3 του συνολικού αριθμού των δανείων σε καθυστέρηση ή στα €100 εκατομμύρια.

«Βολιδοσκοπούμε την πιθανότητα συνεργασίας με πλατφόρμα διαχείρισης ΜΕΔ κατά κύριο λόγο για το κομμάτι του σκληρού πυρήνα των ΜΕΔ του Οργανισμού για να διευκολυνθεί ο Οργανισμός στην πιο γρήγορη και αποτελεσματικότερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των δανείων σε καθυστέρηση», δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Διευθυντής του ΟΧΣ Ανδρέας Γεωργίου. Σημείωσε ότι η μελέτη του θέματος βρίσκεται στα προκαταρκτικά στάδια.

Εξήγησε ότι ο σκληρός πυρήνας αποτελεί τους μόνιμα αδιάφορους και απόντες δανειολήπτες από τα ταμεία του ΟΧΣ, οι πλείστοι των οποίων δεν έχουν σχέση με την κρίση του 2013 και εντεύθεν αλλά προϋπήρχαν.

Ανέφερε ότι τα ΜΕΔ του σκληρού πυρήνα ανέρχονται στα €100 εκατομμύρια από τα συνολικά €300 εκατομμύρια ΜΕΔ που διαθέτει ο ΟΧΣ και τα οποία ανέρχονται στο 46% των συνολικών δανείων.

Είπε ακόμη ότι ασκείται πίεση για αποτελεσματικότερη διαχείριση των ΜΕΔ και πρόσθεσε ότι υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από τους δανειολήπτες για να συνεργαστούν με τον Οργανισμό.

Στο παρά πέντε να τερματιστούν 750 δάνεια – 335 δάνεια τερματισμένα, ύψους €43 εκ.

Επίσης, ο κ. Γεωργίου ανακοίνωσε πως υπάρχουν 750 δάνεια, συνολικού ποσού €96 εκατομμύρια, που είναι στο παρά πέντε να τερματιστούν και πρόσθεσε ότι για αυτούς τους 700 δανειολήπτες θα γίνει μια ύστατη προσπάθεια και εάν δεν ανταποκριθούν, τα δάνεια τους θα τερματιστούν και θα οδηγηθούν στους νομικούς συμβούλους για καταχώρηση αγωγών.

Επιπλέον, ο Γενικός Διευθυντής του ΟΧΣ είπε ότι τα τερματισμένα δάνεια του οργανισμού ανέρχονται σήμερα στα 335 (πέρα των €43 εκατομμυρίων), εκ των οποίων τα 161 δάνεια, συνολικού ποσού €18 εκατομμύρια, έχουν δικαστική απόφαση που λήφθηκε πριν την οικονομική κρίση του 2013.

Για αυτά, προχωρούμε στην λήψη μέτρων για εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων (μηνιαίες δόσεις, πτώχευση μέχρι και ανάκτηση της υποθήκης), συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργίου, άλλα 151 δάνεια, συνολικού ποσού €23 εκατομμύρια, βρίσκονται στους δικηγόρους οι οποίοι αναμένουν οδηγίες για να καταθέσουν αγωγές.

Επιπλέον, ανέφερε ότι για άλλα 23 δάνεια, συνολικού ποσού €2,1 εκατομμύρια, ο ΟΧΣ αναμένει υλοποίηση της δέσμευσης που έδωσε ο δανειολήπτης μετά τον τερματισμό του δανείου του, σε διαφορετική περίπτωση θα αποσταλούν και αυτά στους νομικούς συμβούλους του Οργανισμού για τα περαιτέρω.

Τέλος, ο κ. Γεωργίου είπε στο ΚΥΠΕ ότι ο Οργανισμός θα ενισχυθεί σύντομα, μέσω αγοράς υπηρεσιών, με επιπρόσθετους δέκα αναδόχους, αυξάνοντας έτσι τον συνολικό αριθμό των αναδόχων στους 40, για να βοηθήσουν τον Οργανισμό στις διάφορες εργασίες του.

Πηγή: ΚΥΠΕ