Ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων με νομοθετικές ρυθμίσεις ζήτησε ο ΓΓ της ΣΕΚ

Περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος συλλογικών συμβάσεων με νομοθετικές ρυθμίσεις ζήτησε ο ΓΓ της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας, στην ομιλία του στην Πρωτομαγιάτικη εκδήλωση της ΣΕΚ που πραγματοποιήθηκε απόψε στη Λευκωσία, διαμηνύοντας παράλληλα ότι η ΣΕΚ δεν πρόκειται να αποδεχτεί μονομερείς αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται μακριά από τη θεσμοθετημένη διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου και της τριμερούς συνεργασίας και δεν θα δεχτεί θυματοποίηση κανενός εργαζομένου.

Την εκδήλωση χαιρέτισε και η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου, η οποία, στην ομιλία της που ανέγνωσε εκ μέρους της ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Χαμπιαούρης, υπογράμμισε ότι βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της εργατικής ειρήνης και των υγιών εργασιακών σχέσεων ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι, ο αμοιβαίος σεβασμός όλων στον θεσμό της τριμερούς συνεργασίας, στον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και γενικότερα στις αρχές που διέπει ο κοινωνικός διάλογος.

Τόνισε δε ότι η Κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην περαιτέρω ενίσχυση και θεσμική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, επισημαίνοντας πως ήδη το Υπουργείο έχει προωθήσει νομοσχέδια βάσει των οποίων έχουν διασφαλιστεί βασικά δικαιώματα των εργαζομένων.

Πρόσθεσε ότι το θέμα της Ίσης Μεταχείρισης στην απασχόληση απασχόλησε έντονα το Υπουργείο, το οποίο προώθησε σχετικό νομοσχέδιο, βάσει του οποίου διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των εργαζομένων για το ίδιο είδος εργασίας και κατά συνέπεια αποφεύγεται η εκμετάλλευση ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων και η περιθωριοποίηση στην ανεργία για άλλους.

«Οι στόχοι όλων μας είναι κοινοί και δεν είναι άλλοι από την προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και τη διατήρηση κοινωνικής συνοχής, την ανάπτυξη της οικονομίας, την ενίσχυση της απασχόλησης και παράλληλα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων, καταπολεμώντας την όποια αδικία, διάκριση ή ανισότητα, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό» τόνισε η Ζέτα Αιμιλιανίδου.

Αναφερόμενη στην ανεργία, η Υπουργός επεσήμανε πως η καθοδική πορεία που καταγράφεται, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι οι προσπάθειες όλων είναι προς την ορθή κατεύθυνση καθώς και επιβεβαίωση της ορθότητας των πολιτικών που εφαρμόζονται.

Είπε ωστόσο ότι ο στόχος της Κυβέρνησης δεν είναι μόνο η μείωση της ανεργίας, αλλά η επικράτηση συνθηκών πλήρους απασχόλησης στην οικονομία, με ανεργία κάτω από 5%, προσπάθεια που, όπως είπε, ενισχύεται από τη δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Καταγραφής και Αναζήτησης Διαθέσιμων Ανέργων.

Επίσης, σύμφωνα με την Υπουργό, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την πρόσληψη 30 εξειδικευμένων συμβούλων απασχόλησης οι οποίοι αναλαμβάνουν καθήκοντα από τον ερχόμενο μήνα και θα παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες σε ανέργους για την επιτυχή τοποθέτησή τους σε θέσεις εργασίας.

Η κ. Αιμιλιανίδου ανέφερε ακόμα ότι και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης είναι κάτι που απασχολεί έντονα το Υπουργείο και έχουν δοθεί οδηγίες για την ετοιμασία νομοσχεδίου που θα ρυθμίζει τα σχετικά με τη λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Όχι σε μονομερείς αποφάσεις και θυματοποίηση εργαζομένων

Στην ομιλία του, ο ΓΓ της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας, τόνισε ότι το εργατικό κόστος δεν αποτελεί ζημιά, ούτε και απειλή προς τις επιχειρήσεις, αλλά αντίθετα, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο πλαίσιο της υγιούς λειτουργίας των θεσμοθετημένων εργασιακών σχέσεων κι έστειλε σαφές μήνυμα πως η ΣΕΚ δεν πρόκειται να αποδεχτεί μονομερείς αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται μακριά από τη θεσμοθετημένη διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου και της τριμερούς συνεργασίας και δεν θα δεχτεί θυματοποίηση κανενός εργαζομένου.

Σύμφωνα με τον ΓΓ της ΣΕΚ, η συνεχιζόμενη επέκταση των άτυπων και επισφαλών μορφών απασχόλησης, η αγορά υπηρεσιών, ακόμα και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στην τοπική αυτοδιοίκηση, τα προσωπικά συμβόλαια, η αδήλωτη εργασία, η καταστρατήγηση των συλλογικών συμβάσεων και η φοροδιαφυγή, αποτελούν βασικούς κινδύνους πλήρους απορρύθμισης ενός συστήματος που βασίζεται στον υγιή και συναινετικό κοινωνικό διάλογο και στην κοινωνική οικονομία της αγοράς.

Βασικός άξονας των προτεραιοτήτων της ΣΕΚ, είπε, αποτελεί η προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής, τόσο προς τους εργαζόμενους όσο και προς τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως επίσης και η επίτευξη του στόχου της ισότητας ανάμεσα στα φύλα, αίροντας τις έμφυλες και τις όποιες άλλες διακρίσεις.

Ο κ. Μάτσας κάλεσε την πολιτεία, Κυβέρνηση και Βουλή, όπως επικεντρώσει άμεσα την πολιτική της παρέμβαση σε συγκεκριμένους στόχους συνδικαλιστικής και κοινωνικής πολιτικής, μεταξύ των οποίων, περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων, μέσω και της νομοθετικής ρύθμισης βασικών όρων απασχόλησης σε μεγάλες κλαδικές συμβάσεις, έτσι ώστε να καλύπτεται το σύνολο των εργαζομένων του τομέα και ιδιαίτερα οι νέοι που απασχολούνται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας, αίροντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό ανάμεσα σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Επίσης, τερματισμός του φαινομένου της αγοράς υπηρεσιών και προώθηση ποιοτικών και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας οι οποίες θα συμβάλουν στην προσπάθεια για πλήρη επαναρρύθμιση της αγοράς εργασίας, λειτουργώντας υποστηρικτικά και στην πάταξη του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας.

Ο Ανδρέας Μάτσας τόνισε ότι η ΣΕΚ διασαφηνίζει για ακόμα μία φορά πως, οι εργαζόμενοι αποτελούν βασικό άξονα ανάπτυξης και στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες και προϋποθέσεις για κατοχύρωση ποιοτικών θέσεων εργασίας, αξιοπρέπειας στην εργασία, μισθολογικών αυξήσεων για δικαιοσύνη στην εργασία και στην οικονομία, κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής ασφάλισης, ασφάλειας και υγείας στην εργασία, επαρκούς και στοχευμένης κατάρτισης για βελτίωση των δεξιοτήτων και αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς και προστασίας από φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας στην εργασία.

Πηγή: ΚΥΠΕ