Επιχορηγήσεις ΚΟΤ για έργα οργάνωσης και ασφάλειας παραλιών το 2018

Μέχρι τις 4 Μαΐου, οι τοπικές αρχές και επαρχιακές διοικήσεις θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για το σχέδιο επιχορήγησης του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για έργα οργάνωσης και ασφάλειας παραλιών 2018.

Ανακοίνωση αναφέρει πως το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας του ΚΟΤ, αναγνωρίζοντας τη σημασία των κυπριακών παραλιών για το εγχώριο τουριστικό προϊόν, συμβάλλει έμπρακτα στη βελτίωση και αναβάθμισή τους.

«Στα πλαίσια της συμβολής του στο έργο των Τοπικών Αρχών και των Επαρχιακών Διοικήσεων που είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιες για την οργάνωση – καθαριότητα των παραλιών και την ασφάλεια των λουομένων, ο Οργανισμός έχει περιλάβει και φέτος πιστώσεις στον προϋπολογισμό του για έργα οργάνωσης και ασφάλειας παραλιών», αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι ενδιαφερόμενες τοπικές Αρχές και επαρχιακές διοικήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν τoυς όρους του σχεδίου επιχορήγησης ΚΟΤ για έργα οργάνωσης και ασφάλειας παραλιών από την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.visitcyprus.biz.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 4 Μαΐου 2018.

Πηγή: ΚΥΠΕ