Η Ελληνική Τράπεζα χορηγός στο συνέδριο ‘Marine Money Cyprus’

Η Ελληνική Τράπεζα στήριξε και φέτος το Marine Money Shipping Forum, με θέμα ‘Brighter horizons for shipping: finance, investment and opportunity’, που διοργανώθηκε στις 25 Απριλίου 2018, στο ξενοδοχείο Four Seasons, στη Λεμεσό.

Με την ενίσχυση της θέσης της Κύπρου στον χάρτη της παγκόσμιας ναυτιλίας, η Ελληνική Τράπεζα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το πλέον καθιερωμένο συνέδριο ναυτιλίας που στόχο έχει να αναδείξει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρο στον κλάδο.

Στο συνέδριο συμμετείχαν ομιλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν οι τάσεις και οι εξελίξεις στις μεγάλες ναυτιλιακές, χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τις γεωπολιτικές και ρυθμιστικές εξελίξεις, αλλά και την τεχνική και εμπορική διαχείριση στόλων. Εκ μέρους της Ελληνικής Τράπεζας και ανάμεσα στους ομιλητές και συμμετέχοντες των διαφόρων πάνελ του συνεδρίου ήταν οι Ιωάννης Μάτσης, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής, Markus Wenker, Διευθυντής Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Αντρέας Ασσιώτης, Διευθυντής Υπηρεσίας Οικονομικών Ερευνών.

Συμμετέχοντας σε πάνελ ο Επικεφαλής Ναυτιλιακής Χρηματοδότησης της Ελληνικής Τράπεζας, Markus Wenker επικεντρώθηκε στις προοπτικές χρηματοδότησης της αγοράς αναφέροντας: «Η παραδοσιακή τραπεζική χρηματοδότηση υπήρξε ο βασικός πυλώνας της χρηματοδότησης χρεών για τους πλοιοκτήτες. Παρά την αλλαγή του τραπεζικού τοπίου την τελευταία δεκαετία και το μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό περιβάλλον, είμαι αισιόδοξος ότι θα συνεχίσει να είναι και στο μέλλον».

Ολοκληρώνοντας είπε: «Εξετάζοντας τις εναλλακτικές λύσεις, η τραπεζική χρηματοδότηση δεν είναι μόνο η οικονομικά αποδοτικότερη πηγή χρηματοδότησης, υπάρχει προστιθέμενη αξία στους ιδιοκτήτες πέρα από την καθαρή χρηματοδότηση μέσω του συνόλου των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν οι τράπεζες. Με την Ελληνική Τράπεζα στο προσκήνιο, υπήρξε μεγάλη δραστηριότητα στην τοπική τραπεζική αγορά, καλύπτοντας το κενό που αφήνουν οι άλλοι».

Στόχος του συνεδρίου είναι η ανάδειξη της Κύπρου ως κέντρο ναυτιλίας, ενέργειας και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών (logistics), αλλά και ως επενδυτικό προορισμό. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε και φέτος με τη στήριξη του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου Κύπρου και της Ένωσης Πλοιοκτητών Κύπρου. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου έλαβαν μέρος σημαντικοί ομιλητές από την εγχώρια και διεθνή αγορά, ανταλλάσσοντας ιδέες για κρίσιμα θέματα της βιομηχανίας.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Ελληνική Τράπεζα θα χορηγήσει και το Marine Money Shipping Forum που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Οκτώβριο 2018, στην Αθήνα.