ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποσύρεται καλλυντικό προϊόν από την αγορά (Εικόνα)

Το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), στην τελευταία γνωστοποίησή του, ενημερώνει τα κράτη μέλη, ότι στην Ευρώπη έχει εντοπισθεί και αποσυρθεί το πιο κάτω καλλυντικό προϊόν.

Χώρα που γνωστοποιεί την απόσυρση: Ισπανία

Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται:

Skin-care product

+B.O

Hydrating Emulsion

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: CN. 154186.4

Αρ. Παρτίδας/Barcode: 8427734003763     –   Lots manufactured after July 2017

Περιγραφή:

Χώρα προέλευσης προϊόντος: Ισπανία

Λόγος απόσυρσης: Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω μικροβιακής επιμόλυνσης.

Το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Καλλυντικά (EC) No 1223/2009

Για το πιο πάνω προϊόν δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής του. Για τον λόγο αυτό οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του πιο πάνω προϊόντος στην αγορά και προτρέπουν το κοινό σε περίπτωση που τυχόν έχει στην κατοχή του το εν λόγω προϊόν να διακόψει τη χρήση του ή σε περίπτωση που εντοπίσει το προϊόν αυτό, να επικοινωνήσει με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, στα τηλέφωνα 22 608606 και 22 608663.