Το Υπουργείο Υγείας ενισχύει με Νόμο τη διαβούλευση για θέματα ασθενών

Το Υπουργείο Υγείας προώθησε τη θέσπιση του περί της Διαδικασίας Διαβούλευσης Κρατικών και Άλλων Υπηρεσιών σε Θέματα που αφορούν Ασθενείς Νόμο του 2016 (Ν.46(Ι)/2016), ο οποίος προνοεί διαδικασία διαβούλευσης κρατικών και άλλων υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν τους ασθενείς.

Σε ανακοίνωση το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι ο Νόμος θεσπίστηκε «στο πλαίσιο των ενεργειών για ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των ασθενών και αναγνωρίζοντας τη σημασία της συμμετοχής τους στα συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων».

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας εξεδόθη με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ημέρας των Δικαιωμάτων των Ασθενών η οποία έχει καθιερωθεί να εορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Απριλίου, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τα δικαιώματα των ασθενών στην Ευρώπη.

Το Υπουργείο υπενθυμίζει ότι τον Ιούνιο του 2017, ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 (Ν.74(Ι)/2017), μέσω του οποίου προωθείται η εισαγωγή ενός Συστήματος Υγείας.

“Αυτό το Σύστημα Υγείας θα αναβαθμίσει τις υφιστάμενες δομές της υγείας, προσφέροντας στους ασθενείς της Κύπρου ένα λειτουργικό και ισότιμα προσβάσιμο Σύστημα Υγείας, που θα έχει χαρακτήρα αλληλέγγυο και καθολικό”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρει το Υπουργείο Υγείας, «τα δικαιώματα των ασθενών ενισχύονται με τον διορισμό Επίτροπου Εποπτείας, ο οποίος θα έχει αρμοδιότητα να εξετάζει παράπονα που υποβάλλονται από οποιοδήποτε πρόσωπο και αφορούν πράξεις, παραλείψεις ή αποφάσεις του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας».

Προσθέτει ότι «για την ενίσχυση και την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης στρατηγικής, το Υπουργικό Συμβούλιο έκρινε αναγκαία την ουσιαστική θεσμική αναβάθμιση του μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών των ασθενών, μέσω της θέσπισης του Συνηγόρου Υγείας».

Ο Συνήγορος Υγείας έχει υποβοηθητικό και συμβουλευτικό ρόλο στη ad-hoc Επιτροπή που συστάθηκε για την διαμόρφωση Στρατηγικής για τη διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών των ασθενών, καταλήγει η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ