Ι.Νικολάου: Τα ζητήματα των φυλακών ψηλά στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης

Τα ζητήματα των φυλακών και τα προβλήματα του σωφρονιστικού συστήματος, τέθηκαν από την πρώτη στιγμή ψηλά στις προτεραιότητές της παρούσας Κυβέρνησης και ως εκ τούτου καθορίστηκαν πολιτικές και δράσεις για ριζική αναμόρφωση του, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Ιωνάς Νικολάου, ο οποίος πρόσθεσε πως τα τελευταία χρόνια λήφθηκαν μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης, για μείωση των δυσμενών συνεπειών της κράτησης, που είναι σταθερά προσανατολισμένα στην προοπτική της επανένταξης των κρατουμένων στην κοινωνία.

Σε χαιρετισμό του, στην παρουσίαση του προγράμματος “Empowering Learning Models in Prison”, ο κ. Νικολάου είπε ότι «συντονισμένα και μεθοδικά επιδιώξαμε, σχεδιάσαμε, υλοποιήσαμε και πετύχαμε ριζικές αλλαγές στο σωφρονιστικό μας σύστημα και σήμερα μπορούμε επιτέλους να μιλάμε για ένα σύγχρονο, ανθρώπινο σωφρονιστικό σύστημα, προσανατολισμένο στην κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων», σημειώνοντας ότι «ως τέτοιο αναγνωρίζεται από διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα που επισκέπτονται την Κύπρο και υποβάλλουν εκθέσεις για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τόπο μας».

Όπως πρόσθεσε, «η πιο πρόσφατη αναγνώριση των βελτιωτικών αλλαγών των τελευταίων χρόνων προέρχεται από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πρόληψης των Βασανιστηρίων, του Συμβουλίου της Ευρώπης, που δημοσιεύτηκε μόλις την περασμένη βδομάδα», υπογραμμίζοντας πως «η Επιτροπή στην έκθεσή της, αναγνωρίζει τις σημαντικές και θετικές αλλαγές που έλαβαν χώρα από την τελευταία επίσκεψή της το 2013».

«Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την επιμονή και την προσήλωση του Υπουργείου για εγκατάλειψη πεπαλαιωμένων πρακτικών και αναθεώρηση των διαδικασιών, που ακολουθούνταν στο παρελθόν, σε σχέση με τη μεταχείριση των κρατουμένων. Η ανθρωποκεντρική αντιμετώπιση των κρατουμένων αποτέλεσε, τον κύριο άξονα της σωφρονιστικής μας πολιτικής», είπε.

Ανέφερε ακόμα ότι «στο πλαίσιο της αναθεωρημένης νομοθεσίας, που έχει ετοιμαστεί για τις φυλακές και βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο, για πρώτη φορά, γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα δικαιώματα των κρατουμένων», συμπληρώνοντας πως «η ομαλή επανένταξη των κρατουμένων στην κοινωνία, αποτελεί ένα από τα βασικά δικαιώματα που προστατεύονται στο αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο των φυλακών, ειδικότερα, διασφαλίζεται, για πρώτη φορά, ότι η προετοιμασία της επιστροφής των κρατουμένων στο κοινωνικό, επαγγελματικό και οικογενειακό τους περιβάλλον συνιστά δικαίωμα που θα κατοχυρώνεται πλέον στη νομοθεσία μας, σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές σωφρονιστικής».

Δηλαδή, συνέχισε, «η Πολιτεία και ειδικότερα η διοίκηση, θα έχει πλέον την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι το καθεστώς κράτησης θα οργανώνεται και λειτουργεί κατά τρόπο που να διευκολύνει την επανένταξη τους στην ελεύθερη κοινωνία. Ευθύνη των θεσμικών οργάνων είναι να μεριμνούν ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων τους, να ενισχύεται ο αυτοσεβασμός και η συναίσθηση της κοινωνικής τους ευθύνης και να διευκολύνεται η ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων που στηρίζουν την κοινωνική επανένταξη».

Πρόσθεσε ακόμα ότι «τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ασφάλεια αποτέλεσαν βασικούς πυλώνες, που αναδιάταξαν το πλαίσιο λειτουργίας του σωφρονιστικού μας συστήματος», σημειώνοντας ότι «επίδειξη μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα κακομεταχείρισης ή έλλειψης σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα, διασφάλιση ίσης μεταχείρισης και ευκαιριών χωρίς καμία διάκριση, σε θέματα εκπαίδευσης, ιατρικής περίθαλψης και φροντίδας, άθλησης και δημιουργικής ψυχαγωγίας, εισαγωγή προγραμμάτων απεξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες και πρόνοιας για ψυχοσυναισθηματική στήριξη των κρατουμένων, εξατομικευμένη μεταχείριση των κρατουμένων, κατηγοριοποίηση και μεταχείριση των κρατουμένων κατά ομοειδείς κατηγορίες, με ιδιαίτερη μέριμνα για τον βαθμό ευαλωτότητας τους, λήψη μέτρων ενδυνάμωσης των επαφών των κρατουμένων με τις οικογένειες τους και το εξωτερικό περιβάλλον, για να μην αποκόπτονται από το οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον».

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε παράλληλα πως μέσα από την εκπαίδευση, επιμόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση των κρατουμένων, αυξάνονται οι δυνατότητες εργοδότησης και παραγωγικής επανένταξης τους στην κοινωνία, αποφασίσαμε, τα τελευταία χρόνια, βάσει του στρατηγικού σχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, να παραχωρούμε περισσότερα κίνητρα σε αυτούς που θα παρακολουθούν τα μαθήματα και τα σχετικά προγράμματα.

«Γι’ αυτό αναθεωρήθηκαν και ενισχύθηκαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του σχολείου των Φυλακών, δίνοντας την ευκαιρία στους κρατούμενους να αποκτήσουν απολυτήριο γυμνασίου και απολυτήριο λυκείου, ν’ αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση, ακόμα και να φοιτήσουν σε πανεπιστήμιο, ώστε να αξιοποιούν παραγωγικά τον χρόνο παραμονής τους στις φυλακές. Στόχος μας είναι να αναβαθμίζονται και να εκσυγχρονίζονται διαρκώς τα προγράμματα του Σχολείου των Φυλακών, υπό την εποπτεία των αρμόδιων Υπουργείων, ώστε να είναι ισότιμα και να συμβαδίζουν πλήρως με το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ