Ο Γενικός Ελεγκτής για το ομοσπονδιακό ελεγκτικό όργανο

Ανυπόστατο χαρακτηρίζει ο Γενικός Ελεγκτής δημοσίευμα της εφημερίδας Πολίτης για την κατάρτιση ομοσπονδιακού νόμου για το ομοσπονδιακό ελεγκτικό όργανο.

Στην ανακοίνωσή του ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης αναφέρει ότι σε σχέση με δημοσίευμα η Ελεγκτική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι στις 15 Σεπτεμβρίου 2017 η Επίτροπος Νομοθεσίας διαβίβασε στην Ελεγκτική Υπηρεσία προσχέδιο νομοθεσίας για το Ομοσπονδιακό Ελεγκτικό Όργανο. Τα σχόλια της Υπηρεσίας, προσθέτει, διαβιβάστηκαν 25 Σεπτεμβρίου 2017 και περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα,”τα οποία αποδεικνύουν το ανυπόστατο του δημοσιεύματος”:

Ως πρώτο σημείο ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρει ότι η απόφαση κατά πόσο το Ομοσπονδιακό Ελεγκτικό Όργανο θα έχει τη μορφή Ελεγκτικού Συνεδρίου (Court of Auditors) ή Ελεγκτικής Υπηρεσίας με επικεφαλής τον Γενικό Ελεγκτή, είναι πολιτική. Στα κράτη μέλη της ΕΕ, δηλώνει, υπάρχουν και τα δύο μοντέλα και είναι εξίσου αποδεκτά, το καθένα με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του.

“(β) Σε κάθε περίπτωση, το μοντέλο που θα επιλεγεί, ο τρόπος διορισμού των αξιωματούχων και οι βασικές αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, θα πρέπει να περιληφθούν στο Ομοσπονδιακό Σύνταγμα και όχι σε ομοσπονδιακό νόμο, ώστε να έχουν αυξημένη ισχύ. Τούτο είναι εξαιρετικά κρίσιμο σημείο αφού διαφορετικά η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν θα έχει το κύρος που αρμόζει στην αποστολή της”.

Ως τρίτο σημείο ο Γενικός Ελεγκτής σημειώνει ότι αν επιλεγεί το μοντέλο Ελεγκτικής Υπηρεσίας με επικεφαλής τον Γενικό Ελεγκτή, “τότε δεν θα είναι λειτουργικό ένα πρόσωπο, ή έστω με το Βοηθό του, να διορίζει και να προάγει το μόνιμο προσωπικό της Υπηρεσίας και να ασκεί απ’ αυτού πειθαρχικό έλεγχο”. Σε αυτή την περίπτωση, προσθέτει, έγινε εισήγηση, είτε να εισαχθούν κάποιες κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες ως προς τη συλλογικότητα στη λήψη τέτοιων αποφάσεων, είτε να παραμείνει το μοντέλο που υπάρχει στο υφιστάμενο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλαδή οι διορισμοί, προαγωγές και πειθαρχικός έλεγχος να ασκείται από το ίδιο όργανο όπως και στην υπόλοιπη δημόσια υπηρεσία (π.χ. Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας). Σε περίπτωση που επιλεγεί το μοντέλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τότε οι πιο πάνω πρόνοιες του προσχεδίου νομοθεσίας ενδεχομένως να είναι ικανοποιητικές, σημειώνει.

Ο κ. Μιχαηλίδης στο τέταρτο σημείο του αναφέρει ότι συγκεκριμένες πρόνοιες του προσχεδίου νομοθεσίας κρίνονται ως δυσλειτουργικές και μπορούν να οδηγήσουν σε αδιέξοδα αφού ουσιαστικά απαιτείται ομοφωνία 2 προσώπων. Ως εκ τούτου θα πρέπει να διαγραφούν. Όπως, για παράδειγμα, προσθέτει, οι πρόνοιες που δίνουν στον Βοηθό Γενικού Ελεγκτή βέτο για την έκδοση της ετήσιας έκθεσης. “Για το θέμα της πρόσληψης επιθεωρητών, θα μπορούσε η εξουσία να ασκείται από τον Γενικό Ελεγκτή, τον Βοηθό του, και τους τρεις αρχαιότερους λειτουργούς”. Τα υπόλοιπα, σημειώνει, είναι εξουσίες που θα πρέπει να ασκούνται από τον επικεφαλής της Υπηρεσίας. Επίσης, δηλώνει,η πρόνοια που καθιστά υποχρεωτική την κοινή εμφάνιση του Γενικού Ελεγκτή και του Βοηθού του σε κάθε συνεδρία ενώπιον της Ομοσπονδιακής Βουλής και σε κάθε διεθνή εκδήλωση ή συνέδριο είναι μη λειτουργική.

Η Ομοσπονδιακή Ελεγκτική Υπηρεσία, σύμφωνα με τον κ. Μιχαηλίδη, θα πρέπει οπωσδήποτε να ασκεί έλεγχο και σε κάθε Υπουργείο, Τμήμα, Υπηρεσία και κρατικό οργανισμό ή επιχείρηση των συνιστωσών πολιτειών, αφού είναι αδιανόητο αυτοί να παραμένουν χωρίς ομοσπονδιακό έλεγχο, ειδικά εφόσον θα υπάρχουν κρατικά έσοδα που θα εισπράττονται σε ομοσπονδιακό επίπεδο και στη συνέχεια θα κατανέμονται στις συνιστώσες πολιτείες.

Πηγή: ΚΥΠΕ