«Οι τράπεζες να κυνηγήσουν τους πραγματικά στρατηγικούς κακοπληρωτές»

Επιβάλλεται εντατικοποίηση των διαδικασιών αναδιάρθρωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) και θα πρέπει να γίνεται μέσα στα πλαίσια «των ορίων αντοχής» των δανειοληπτών, αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας, αναφορικά με την έκθεση χρηματοοικονομικής σταθερότητας για το 2017 της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, για θέματα που αφορούν Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια/Δανειολήπτες.

Παράλληλα εκφράζεται κάθετη διαφωνία με κάθε προσπάθεια αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου, που θα επηρεάσει τα νόμιμα δικαιώματα των δανειοληπτών.  Εξάλλου, οι σύνδεσμοι απαιτούν από τις τράπεζες  να διαγράψουν όλες τις υπερχρεώσεις, “αφού ξεκάθαρα πλέον αυτές είναι παράνομες”, ανάλογα με την περίπτωση να διαγράφουν και μέρος των Δανείων, που τόσο αλόγιστα έδιναν, επιμεριζόμενοι με τους δανειολήπτες το κόστος του ανεύθυνου δανεισμού που έκαναν, να δίνουν τον ανάλογο χρόνο στους συνεργάσιμους Δανειολήπτες που έχουν την δυνατότητα και διάθεση να αποπληρώνουν εκείνα που νόμιμα οφείλουν και να κυνηγήσουν τους πραγματικά στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Επίσης να προχωρήσουν άμεσα και με διάφανες διαδικασίες στον καθορισμό κριτηρίων κατηγοριοποίησης των δανειοληπτών έτσι ώστε οι όποιες αναφορές σε στρατηγικούς κακοπληρωτές και ευάλωτες ομάδες να πάρουν ουσία και υπόσταση. Με τη δίκαιη και σωστή κατηγοριοποίηση, μπορούν να κυνηγήσουν τους πραγματικά στρατηγικούς κακοπληρωτές, σημειώνεται.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης πως “συμφωνούμε με την δημιουργία πλατφόρμας ΜΕΔ. Τούτο θα βοηθήσει τους δανειολήπτες γιατί μεταξύ άλλων δεν θα δέχονται τις πιέσεις και εκφοβισμούς που υποβάλλονται από τις τράπεζες”.

Εκφράζεται κάθετη διαφωνία με κάθε προσπάθεια αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου, που θα επηρεάσει τα νόμιμα δικαιώματα των δανειοληπτών, και σημειώνεται πως το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι η «αποδυναμωμένη αποτελεσματικότητα», του νομικού πλαισίου, όπως αναφέρει η Κεντρική Τράπεζα, αλλά η λανθασμένη/ανεπαρκής εφαρμογή των νομοθετικών προνοιών του νομικού αυτού πλαισίου.

Όπως αναφέρεται, ο τερματισμός των δανείων και η καταφυγή στα Δικαστήρια δεν είναι λύση αλλά «παράλυση» της ορθολογικής αντιμετώπισης των ΜΕΔ. Εκείνο που θα μειώσει δραματικά τα ΜΕΔ είναι οι σωστές αναδιαρθρώσεις τους.  Σ ’ αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε όλοι μας, προστίθεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση,  το πιο σημαντικό για μας σημείο της έκθεσης της Κεντρικής είναι η αναγνώριση του ότι η ριζική αντιμετώπιση της μείωσης των ΜΕΔ συνεπάγεται κόστος καθώς,  όπως αναφέρει «δεν υπάρχουν ανώδυνες λύσεις» και πως  οι τράπεζες θα πρέπει να εξετάζουν σοβαρά τον επιμερισμό του κόστους που προκύπτει κατά την εφαρμογή οποιασδήποτε συμφωνίας με τον δανειολήπτη, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ