Στο 2,9% ο πληθωρισμός τον Ιούνιο

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας για την εξέλιξη του Εν. ΔΤΚ για τον περασμένο Ιούνιο, ο ρυθμός πληθωρισμού του Ιουνίου 2012 μειώθηκε στο 2,9% σε σύγκριση με 3,7% το Μάιο 2012 και μειώθηκε σε σύγκριση με 4,5% τον Ιούνιο 2011.

Σημειώνεται ότι με βάση τον νέο κανονισμό της Eurostat (No 1114/2010), η αναθεώρηση των συντελεστών στάθμισης για τον καταρτισμό του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από το έτος 2012, βασίζεται σε στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών.

Μέχρι το 2011, για τον υπολογισμό των συντελεστών στάθμισης χρησιμοποιούνταν δεδομένα κυρίως από την Έρευνα Οικογενειακού Προϋπολογισμού.

Αυτή η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των συντελεστών στάθμισης θα επηρεάζει το ύψος του Εν. ΔΤΚ τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του, δηλαδή το 2012, ιδιαίτερα λόγω της αύξησης του συντελεστή στάθμισης της κατηγορίας «Υπηρεσίες Καταλυμάτων».

O Εν. ΔΤΚ του Ιουνίου 2012, με συντελεστές στάθμισης όπως υπολογίζονταν μέχρι το 2011, θα ανερχόταν στις 120,2 μονάδες και ο πληθωρισμός στο 2,3%.