Υποχώρησε το κατά κεφαλή ΑΕΠ το 2011

 

Όπως προκύπτει από τα κοινοτικά στοιχεία, με μέσο όρο στην Κοινότητα 100 ΜΑΔ (ενιαίος τρόπος υπολογισμού του βιοτικού επιπέδου), το κατά κεφαλή ΑΕΠ στην Κύπρο ήταν 92 ΜΑΔ, σημειώνοντας μείωση της τάξης των 6 μονάδων σε σχέση με το 2009.

Στην Ελλάδα, εξαιτίας της κρίσης και της μεγάλης ύφεσης το κατά κεφαλή ΑΕΠ μειώθηκε κατά 13 Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης.

Τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης είχαν η Εσθονία (67 ΜΑΔ), η Σλοβακία (73 ΜΑΔ), η Πορτογαλία με (77 ΜΑΔ). Ο μέσος όρος της Ευρωζώνης ήταν 108 ΜΑΔ. 

Τα στοιχεία της Eurostat καταδεικνύουν και τις μεγάλες ανισότητες που υπάρχουν σήμερα στο εσωτερικό της ΕΕ των «27» αναφορικά με την αγοραστική δύναμη των Ευρωπαίων πολιτών. Μάλιστα, η «ψαλίδα» μεταξύ της χώρας με τη μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη, που είναι το Λουξεμβούργο (274 ΜΑΔ) και της μικρότερης που είναι η Βουλγαρία (45 ΜΑΔ), η απόσταση είναι εντυπωσιακή.

Τη δεύτερη ψηλότερη αγοραστική δύναμη μετά το Λουξεμβούργο, είχαν οι Ολλανδοί (131 ΜΑΔ) και στη συνέχεια οι Αυστριακοί (127 ΜΑΔ).

Μεταξύ των υποψηφίων χωρών, η αγοραστική δύναμη των Σέρβων ήταν 35 ΜΑΔ, των Σκοπιανών 36 ΜΑΔ, και των Τούρκων 52 ΜΑΔ.

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ΜΑΔ που καταγράφηκε σε κάθε κράτος μέλος το 2011 ήταν το εξής: Λουξεμβούργο  274, Ολλανδία 131, Αυστρία 129, Ιρλανδία 127, Σουηδία 126, Δανία 125, Γερμανία 120, Βέλγιο 118, Φινλανδία 116, Ην. Βασίλειο 108, Γαλλία 107, Ιταλία 101, Ισπανία 99, Κύπρος 92, Σλοβενία 84, Μάλτα 83, Ελλάδα 82, Τσεχία 80, Πορτογαλία 77, Σλοβακία 73,Εσθονία 67,  Ουγγαρία 66, Πολωνία 65, Λιθουανία 62, Λετονία 58, Ρουμανία 49, Βουλγαρία 45.