Κτύπησε κόκκινο ο πληθωρισμός στο 3,7%

Ωστόσο, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός που σημειώθηκε το Μάιο του 2012 είναι μικρότερος από τον πληθωρισμό 4,1% που καταγράφηκε το Μάιο του 2011. Με συντελεστές στάθμισης όπως υπολογίζονταν μέχρι το 2011, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός αυξήθηκε το Μάιο του 2012 κατά 3,3%, σε ετήσια βάση.

Την περίοδο Ιανουάριου – Μαΐου 2012 ο εναρμονισμένος πληθωρισμός κατέγραψε ρυθμό αύξησης 3,4%, παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο με τον εναρμονισμένο πληθωρισμό που καταγράφηκε το πρώτο πεντάμηνο του 2011.

Η αύξηση του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) ή εναρμονισμένου πληθωρισμού το Μάιο του 2012 οφείλεται κυρίως στην αύξηση 11,6% που σημειώθηκε στην κατηγορία “Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο” καθώς και στις αυξήσεις 4,6% στην κατηγορία “Μεταφορές”, 4,3% στην κατηγορία “Αλκοολούχα ποτά και καπνός” και 4,1% στην κατηγορία “Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά”.

Μικρότερες αυξήσεις σημειώθηκαν, μεταξύ άλλων, στην κατηγορία “Εστιατόρια και ξενοδοχεία” και “Εκπαίδευση”, ενώ μείωση που ανήλθε στο 2,7%, σημειώθηκε μόνο στην κατηγορία “Ενδυση και υπόδηση”.Τον προηγούμενο μήνα, Απρίλιο του 2012, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός είχε σημειώσει αύξηση 3,6%.

Εξάλλου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση η Στατιστική Υπηρεσία, με βάση το νέο κανονισμό της Eurostat (No 1114/2010), η αναθεώρηση των συντελεστών στάθμισης για τον καταρτισμό του Εναρμονισμένου ΔΤΚ από το έτος 2012, βασίζεται σε στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών.

Μέχρι το 2011, συνεχίζει, για τον υπολογισμό των συντελεστών στάθμισης χρησιμοποιούνταν δεδομένα κυρίως από την έρευνα Οικογενειακού Προϋπολογισμού.
Αυτή η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των συντελεστών στάθμισης θα επηρεάζει, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, το ύψος του Εναρμονισμένου ΔΤΚ τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του, δηλαδή το 2012, ιδιαίτερα λόγω της αύξησης του συντελεστή στάθμισης της κατηγορίας 11.2 «Υπηρεσίες Καταλυμάτων».

O Εναρμονισμένος ΔΤΚ του Μαΐου 2012, με συντελεστές στάθμισης όπως υπολογίζονταν μέχρι το 2011, θα ανερχόταν στις 120,5 μονάδες και ο πληθωρισμός στο 3,3%.