Στα 72,84 δισ. οι καταθέσεις το Μάιο

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), οι καταθέσεις στα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μειώθηκαν σε ετήσια βάση, από 72,84 δισ. ευρώ το Μάιο του 2011, σε 72,46 δισ. ευρώ καταγράφοντας μείωση 381,5 εκ. ευρώ ή 1,2%.

Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (Απρίλιο του 2012), οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 860 εκ. ευρώ.

Η αύξηση των καταθέσεων το Μάιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα οφείλεται σε μεγαλύτερο βαθμό σε εισροή καταθέσεων από κατοίκους των υπολοίπων χωρών της Ευρωζώνης, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 24,7%, σε ετήσια βάση, στα 6,42 δισ. ευρώ.

Η ετήσια μείωση που σημείωσαν οι καταθέσεις τον Απρίλιο του 2012 ακολουθεί αυξήσεις της τάξης του 0,5%, 2,3% και 0,1%, που σημείωσαν οι καταθέσεις στους τρεις προηγούμενους μήνες, Απρίλιο, Μάρτιο και Φεβρουάριο 2012, αντίστοιχα.

Οι καταθέσεις της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκαν το Μάιο του 2012 κατά 39%, σε ετήσια βάση, στα 522,8 εκ. ευρώ, ενώ αυξήθηκαν σημαντικά, κατά 6,1%, οι συνολικές καταθέσεις των νοικοκυριών, φθάνοντας στα 36,50 δισ. ευρώ.

Οι καταθέσεις νοικοκυριών εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 2,0%, στα 26,10 δισ. ευρώ. Επιπλέον, τα δάνεια που παραχώρησαν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Κύπρου αυξήθηκαν στο τέλος Απριλίου του 2012 κατά 6,47 δισ. ευρώ ή 10,0%, φθάνοντας στα 70,30 δισ. ευρώ, από 63,83 δισ. ευρώ πέρσι το Μάιο. Τον Απρίλιο του 2012, οι χορηγήσεις είχαν ανέλθει στα 68,51 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, οι καταθέσεις κατοίκων τρίτων χωρών στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα μειώθηκαν το Μάιο του 2012 στα 21,77 δισ. ευρώ, από 21,86 δισ. ευρώ τον Μάιο του 2011 και 21,88 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2012.

Όσον αφορά τις καταθέσεις κατοίκων εσωτερικού, αυτές μειώθηκαν το Μάιο του 2012 στα 44,25 δισ. ευρώ, από 45,87 δισ. ευρώ τον περσινό Μάιο. Τον Απρίλιο του 2012 οι καταθέσεις κατοίκων εσωτερικού ήταν 43,58 δισ. ευρώ.

Αναφορικά με τις χορηγήσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε κατοίκους Κύπρου, αυξήθηκαν το Μάιο του 2012 στα 52,21 δισ. ευρώ, από 50,33 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2011.

Οι χορηγήσεις σε κατοίκους τρίτων χωρών ανήλθαν το Μάιο στα 13,82 δισ. ευρώ, από 10,07 δισ. ευρώ τον περσινό Μάιο και 13,04 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2012.

Τα δάνεια σε κατοίκους των υπολοίπων κρατών μελών της Ευρωζώνης ανήλθαν το Μάιο του 2012 στα 4,26 δισ. ευρώ, από 3,41 δισ. ευρώ το Μάιο του 2011 και 3,40 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2012.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤ, τα συνολικά καταναλωτικά δάνεια ανήλθαν το Μάιο του 2012 στα 3,49 δισ. ευρώ παραμένοντας σε παρόμοια επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα του ίδιου χρόνου.

Τα συνολικά οικιστικά δάνεια ανήλθαν στα 15,05 δισ. ευρώ, από 15,06 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2012.

Όσον αφορά κατοίκους εσωτερικού, τα καταναλωτικά δάνεια το Μάιο του 2012 αυξήθηκαν 0,9%, σε ετήσια βάση, στα 3,35 δισ. ευρώ, από 3,31 δισ. ευρώ το Μάιο πέρσι και μειώθηκαν ελαφρώς από 3,36 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2012.

Τα οικιστικά δάνεια αυξήθηκαν το Μάιο του 2012, σε ετήσια βάση, 3,8%, στα 12,51 δισ. ευρώ, ενώ τα επιχειρηματικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 6,3%, στα 24,56 δισ. ευρώ.