Αύξηση του κόστους εργασίας στην Κύπρο

Στην ευρωζώνη η μέση αύξηση ήταν 2% και στην ΕΕ 1,7%.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat, η μέση αύξηση του ωριαίου κόστους εργασίας στην Κύπρο οφείλεται κυρίως στον κλάδο της βιομηχανίας, ενώ οι αυξήσει ήταν μικρότερες στους τομείς των υπηρεσιών και των κατασκευών.

Αναφορικά με τους επιμέρους τομείς, το συνολικό ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε την παραπάνω περίοδο στον τομέα της βιομηχανίας στην Κύπρο κατά 2,4% έναντι μέσης αύξησης 2,5% στην Ευρωζώνη και 2,7% στο σύνολο της ΕΕ.

Στις κατασκευές το κόστος εργασίας αυξήθηκε 0,2% στην Κύπρο, έναντι αυξήσεων 1,9% στην Ευρωζώνη και 1,4% στο σύνολο της ΕΕ.

Τέλος, στον τομέα των υπηρεσιών το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε στην Κύπρο 0,8% έναντι αυξήσεων 1,8% στην Ευρωζώνη και 1,4% στο σύνολο της ΕΕ.

Η εξέλιξη του ωριαίου κόστος εργασίας το πρώτο τρίμηνο του 2012 σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2011 ήταν σε ονομαστικές τιμές στις χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία το εξής: Σλοβενία -1,2%, Λουξεμβούργο +0,9%, Κύπρος +1,0%, Μάλτα +1,2%, Ολλανδία +1,3%, Πορτογαλία +1,5%, Φινλανδία +1,9%, Ισπανία 2,2%, Γαλλία +2,2%, Σλοβακία +2,8%, Βέλγιο 3,1%, Αυστρία +5,3%, Εσθονία +7,2%.