Ακατάλληλα γιαούρτια στην αγορά

Η Ναταμυκίνη έχει εντοπιστεί στο αιγοπρόβειο γιαούρτι, Παραλιμνίτικον «ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ» (Ημερομηνία Λήξης: 29/06/2012), στο Πρόβειο γιαούρτι, «Πρόξενος» (Ημερομηνία Λήξης : 29/06/2012) και στο Γιαούρτι προβάτου 100% «Το ασυναγώνιστο» Βουγιουκλάκης (Ανάλωση μέχρι 21/06/2012).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, προτρέπονται οι καταναλωτές που πιθανό να έχουν στην κατοχή τους τα πιο πάνω προϊόντα όπως αποφύγουν την κατανάλωσή τους.

Όπως αναφέρεται, μετά την απόφαση του Συμβουλίου Ασφάλειας Τροφίμων για συνέχιση των ελέγχων των γιαουρτιών που κυκλοφορούν στην κυπριακή αγορά σχετικά με την ύπαρξη Ναταμυκίνης, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και το Γενικό Χημείο του Κράτους συνεργάστηκαν, με αποτέλεσμα να ληφθούν δείγματα τα οποία στάληκαν από το Γενικό Χημείο του Κράτους σε διαπιστευμένο εργαστήριο της Σλοβακίας.

Εκεί, μετά από εργαστηριακή εξέταση εντοπίστηκε το εν λόγω συντηρητικό στα πιο πάνω γιαούρτια, η προσθήκη του οποίου δεν επιτρέπεται στο συγκεκριμένο τρόφιμο.
Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες – ως Αρμόδια Αρχή – ασκούν ελέγχους στις παρασκευαστικές διαδικασίες των εν λόγων υποστατικών με σκοπό τη λήψη μέτρων.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες τονίζουν ιδιαίτερα σε όλους τους Υπεύθυνους Επιχειρήσεων Τροφίμων ότι θα συνεχίσουν τους ελέγχους τόσο στα υποστατικά όσο και στην αγορά για λήψη αποτελεσματικών μέτρων προς επίλυση του προβλήματος.